Analizy

Niemieckie Ministerstwo Obrony przedstawia plan reformy resortu i Bundeswehry

7 lutego Ministerstwo Obrony przedstawiło plany reorganizacji resortu i struktur dowodzenia Bundeswehry, w których departamenty i sztaby obecnie często się dublują. Celem jest poprawa planowania strategicznego i operacyjnego resortu oraz usprawnienie dowodzenia siłami biorącymi udział w zagranicznych misjach Bundeswehry. Plany te stanowią, po decyzji o zawieszeniu poboru (od lipca br.) i zmniejszeniu liczebności armii, kolejny etap reformy niemieckich sił zbrojnych. Celem reformy jest zwiększenie zdolności ekspedycyjnych Bundeswehry oraz realizacja programu oszczędności budżetowych.
Resortowa grupa robocza, która opracowała plany reformy, zaproponowała skoncentrowanie pracy ministerstwa wokół zadań polityczno-strategicznych, zmniejszenie liczby departamentów z 17 do 8 i liczby pracowników z 3500 do 1800. Inspektorzy poszczególnych rodzajów sił zbrojnych, którzy obecnie znajdują się w strukturze urzędu Ministerstwa Obrony, znajdą się poza strukturami administracyjnymi resortu i zostaną mianowani dowódcami poszczególnych rodzajów sił zbrojnych. Wzmocniona zostanie pozycja Inspektora Generalnego Bundeswehry: stanie się dowódcą sił zbrojnych i uzyska prawo wydawania rozkazów dowódcom poszczególnych rodzajów sił zbrojnych; będzie podlegał bezpośrednio ministrowi obrony (zwierzchnik sił zbrojnych RFN w czasie pokoju); będzie kierował trzema departamentami: (1) planowania strategicznego i programowania rozwoju, (2) planowania operacyjnego, wywiadu i rozpoznania wojskowego oraz (3) organizacji sił zbrojnych. Zmiany obejmą również struktury dowodzenia Bundeswehry, m.in. Dowództwo Operacyjne przejmie wyłączne dowodzenie siłami biorącymi udział w misjach zagranicznych. 
Zmiany w resorcie mają zwiększyć efektywność kierowania siłami zbrojnymi i planowania ich rozwoju, zaś reforma struktur dowodzenia Bundeswehry ma zoptymalizować prowadzenie operacji przez niemieckie siły zbrojne, które docelowo mają liczyć 185 tys. żołnierzy. Przedstawione zmiany mają zostać wprowadzone do końca 2012 roku. <jus>