Analizy

RFN: plan intensyfikacji relacji gospodarczych z krajami Maghrebu

12 lutego minister spraw zagranicznych RFN Guido Westerwelle z wysokimi urzędnikami Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Współpracy Rozwojowej przebywał w Tunezji. Szef niemieckiego MSZ przyjechał z ofertą intensyfikacji współpracy gospodarczej. Przewroty w Tunezji i Egipcie oraz rozruchy w innych krajach arabskich wywołały zaniepokojenie Niemiec, zainteresowanych jak najszybszą stabilizacją sytuacji w regionie ze względów strategicznych i gospodarczych. Przedstawiona przez RFN propozycja współpracy ma przyczynić się do poprawy sytuacji gospodarczej tych państw, a jednocześnie przynieść korzyści biznesowi niemieckiemu.
Wizyta Guido Westerwellego wpisuje się w szereg działań mających na celu ożywienie współpracy gospodarczej Niemiec i państw Maghrebu. Na początku lutego Bernd Pfaffenbach, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki podpisał w Maroku list intencyjny dotyczący utworzenia bilateralnej komisji gospodarczej. W marcu br. odbędzie się natomiast posiedzenie niemiecko-algierskiej komisji, przewidywane jest również podpisanie umowy o współpracy gospodarczej. Ponadto Ministerstwo Gospodarki wydało 10-punktowy plan działań w Afryce Północnej, w którym mowa jest m.in. o wzmacnianiu relacji gospodarczych poprzez wsparcie działań niemieckiego biznesu w ramach Inicjatywy Eksportowej Energetyka Odnawialna oraz projektu energetycznego Desertec i zwiększenie oferty programów rozwojowych.
Region Maghrebu jest dla RFN ważny ze względów strategicznych i gospodarczych. Niemcy obawiają się wpływu kryzysów w krajach tego regionu na bezpieczeństwo UE (napływ imigrantów, rekrutacja terrorystów), na bezpieczeństwo Izraela i sytuację na Bliskim Wschodzie. RFN obawia się również dalszego wzrostu cen ropy naftowej oraz pogorszenia sytuacji niemieckich firm. Poprzez aktywność w regionie Niemcy podkreślają swoje znaczenie jako państwo zażegnujące kryzysy. <jus>