Analizy

USA żądają od Deutsche Bank odszkodowania za oszustwa

3 maja Departament Sprawiedliwości USA skierował pozew przeciwko Deutsche Bank (DB), w którym domaga się odszkodowania w wysokości ponad 1 mld USD. Władze USA oskarżają DB o wyłudzenie z amerykańskiego budżetu federalnego ubezpieczeń na kredyty hipoteczne w ramach programów kryzysowych rządu USA. Bank tworzył z tych papierów skomplikowane produkty finansowe i sprzedawał je inwestorom jako produkty nieobarczone ryzykiem niewypłacalności.
Deutsche Bank w 2007 roku przejął MortgageIT, jeden z największych banków hipotecznych w USA. Stany Zjednoczone oskarżają DB, że nie badał dostatecznie wiarygodności klientów ubiegających się o kredyt, co było jego obowiązkiem, jeśli chciał, aby jego kredyty hipoteczne otrzymały gwarancje rządu USA. Ponadto Deutsche Bank miał potem sprzedawać te kredyty jako skomplikowane instrumenty finansowe inwestorom nieświadomym realnego ryzyka tych papierów wartościowych. W efekcie rząd USA musiał wypłacić odszkodowanie dla 1/3 kredytów udzielonych przez MortgageIT w latach 1999–2009, co kosztowało ponad 1 mld USD. Liczni kredytobiorcy bowiem już w pierwszych dwóch latach okazali się niewypłacalni. Rzecznik DB broni się, że oskarżenia są bezpodstawne, a 90% transakcji pochodzi z okresu przed przejęciem przez niego MortgageIT.
DB jest głównym bankiem obok Goldman Sachs atakowanym przez amerykańskich polityków za przyczynienie się do kryzysu. Jeśli sąd przychyli się do zarzutów Departamentu Sprawiedliwości, to największy niemiecki bank musi się liczyć z wypłatą odszkodowania ponad 1 mld USD i pogorszeniem swojego wizerunku za granicą, a także w Niemczech, gdzie jest często krytykowany za swoją zbyt agresywną politykę inwestycyjną. <pop>