Michal Bogusz
Michał Bogusz
Senior Fellow
China Department

Born in 1977, a graduate of political science at University of Gdańsk (2001) and international relations at Renmin University of China in Beijing (2005). In 2008 he defended a Ph.D. thesis in the area of political science. He has spent nearly nine years studying and working in China.

Expertise
  • Foreign policy of the People’s Republic of China
  • Internal policies of the Central Committee of the Communist Party of China.
Major publications

Kulturowo-psychologiczne uwarunkowania polityki Chińskiej Republiki Ludowej w stosunku do Unii Europejskiej [w:] Unia Europejska - Chiny: dziś i w przyszłości, ISP PAN, 2014

Anarchizm zdegenerowany [w:] Studia z dziejów polskiego anarchizmu, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Szczecin  2011

Ejércitio Zapatista de Liberación Nacional - wirtualna partyzantka [w:] Terroryzm w medialnym obrazie świata, Trio 2010