Spotkanie ze współautorami raportu „The Struggle for Ukraine”

2018-07-02

27 czerwca OSW gościło Katerynę Wolczuk oraz Timothy’ego Asha z brytyjskiego Chatham House. Celem spotkania była dyskusja na temat ostatniego raportu autorów o stanie reform na Ukrainie, a także omówienie najnowszych politycznych i ekonomicznych wydarzeń na Ukrainie. Dyskusja koncentrowała się wokół kwestii stabilizacji makro-finansowej na Ukrainie, jej współpracy z Unią Europejską oraz międzynarodowymi instytucjami finansowymi, reformy anty-korupcyjnej, a także przyszłej dynamiki politycznej na Ukrainie po zbliżających się wyborach prezydenckich i parlamentarnych.