Spotkanie z Andreiem Popovem z mołdawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych (IPIS)

2018-07-03

28 czerwca 2018 r. w OSW odbyło się seminarium z udziałem Andreia Popova, szefa Instytutu Inicjatyw Strategicznych, wieloletniego wiceministra spraw zagranicznych Republiki Mołdawii oraz ambasadora tego kraju w Austrii i Słowacji. Uczestnicy spotkania skupiali się przede wszystkim na omówieniu bieżącej sytuacji politycznej i społecznej w Mołdawii w kontekście planowanych na koniec bieżącego roku wyborów parlamentarnych. Znaczna część dyskusji poświęcona była także problemowi korupcji i oligarchizacji życia politycznego w tym kraju oraz związanemu z nim pogorszeniu relacji Kiszyniowa z partnerami zachodnimi. Goście seminarium obszernie omówili także sytuację opozycji w Mołdawii oraz ocenili potencjał protestu w dotkniętym problemem masowej migracji i głęboko podzielonym politycznie i ideologicznie społeczeństwie.