Słowacja i kwestia słowacka w dokumentach polskich i węgierskich (1938-1939)

2013-11-29

W OSW 29 listopada odbyła się prezentacja publikacji Słowacja i kwestia słowacka w polskich i węgierskich dokumentach dyplomatycznych w latach 1938–1939, wydanej przez Instytut Historyczny Słowackiej Akademii Nauk. W dyskusji panelowej udział wzięli: dr Dušan Segeš, kierownik zespołu redakcyjnego tomu, dr Imre Molnár, historyk, pracownik Departamentu Planowania Strategicznego MSZ Węgier; dr Sławomir Dębski, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, wykładowca Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Stanisław Żerko, wykładowca Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, pracownik naukowy Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Dyskusję prowadził dr Mateusz Gniazdowski, kierownik Zespołu Środkowoeuropejskiego OSW. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Instytutem Słowackim, Węgierskim Instytutem Kultury i Czeskim Centrum w Warszawie.

 

 

Omawiany tom dokumentów (Dušan Segeš, Maroš Hertel, Valerián Bystrický (eds.): Slovensko a slovenská otázka v poľských a maďarských diplomatických dokumentoch v rokoch 1938 – 1939. Bratislava : Spoločnosť pro Historia, 2012. 576 s.) ma być od stycznia 2014 r. dostępny w wersji elektronicznej na portalu Forum Historiae.