Prezentacja książki "Oblicza Białorusi. Zapiski Ambasadora"

2016-12-16

1 grudnia w bibliotece OSW odbyła się prezentacja książki b. Ambasadora RP na Białorusi i wieloletniego analityka Ośrodka Leszka Szerepki pt. Oblicza Białorusi. Zapiski Ambasadora. W wydanej jesienią br. książce autor zawarł kilkanaście esejów, w których opisuje wszystkie, kluczowe dla zrozumienia współczesnej Białorusi, aspekty społeczne, religijne, polityczne, gospodarcze oraz uwarunkowania białoruskiej polityki zagranicznej. Narrację książki autor urozmaicił dodatkowo wątkami ze swojej ponad czteroletniej pracy na stanowisku szefa placówki dyplomatycznej. Prezentacji towarzyszyła dyskusja na temat aktualnego stanu i perspektyw niepodległości Białorusi, z udziałem analityków OSW oraz zaproszonych gości.