Delegacja japońskiego Narodowego Instytutu Badań Obronnych w OSW

2018-05-30

29 maja gościła w Ośrodku Studiów Wschodnich delegacja japońskiego Narodowego Instytutu Badań Obronnych (NIDS), której przewodził dyrektor Departamentu Studiów Regionalnych NIDS Shinji Hyodo. Dyskusja koncentrowała się wokół polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony Federacji Rosyjskiej, zwłaszcza wobec obszaru euroatlantyckiego.