3241 - 3247 z 3247
Prace OSW | | Tadeusz A. Olszański

Federacja Rosyjska jest najważniejszym sąsiadem Ukrainy, a stosunki z Moskwą stanowią kluczowe zagadnienie ukraińskiej polityki zagranicznej do tego stopnia, że każda opcja ukraińskiej polityki zagranicznej jest przede wszystkim wyborem określonego kształtu stosunków z Rosją. Wynika to przede wszystkim z geograficznego i geopolitycznego położenia Ukrainy, z dziedzictwa wielowiekowej więzi politycznej, gospodarczej i kulturalnej między obu krajami, a także z nieuniknionej przewagi Rosji nad Ukrainą.
 

Prace OSW | | Agata Wierzbowska-Miazga

Białoruś po rozpadzie Związku Radzieckiego nigdy nie zerwała więzi łączących ją z Moskwą. Przez cały okres białoruskiej niepodległości utrzymuje się silna zależność polityczna, gospodarcza i militarna Białorusi od Rosji. Zależność ta pozwala Rosji kontrolować, a nawet kształtować procesy zachodzące na Białorusi we wszystkich tych sferach.
 

Prace OSW | | Marek Menkiszak

Objęcie przez Władimira Putina władzy w Rosji miało przynieść, jak powszechnie oczekiwano, poważne zmiany w sferze politycznej i gospodarczej. Tymczasem w pierwszym roku jego prezydentury podjęte zostały głównie działania zmierzające do umocnienia władzy prezydenta i kształtowania instrumentów kontroli nad sytuacją w kraju. Osiągnięto w tej dziedzinie umiarkowany sukces, zmniejszając polityczną rolę ośrodków stanowiących dotychczas hamulce dla władzy prezydenckiej. Nadal jednak istnieje szereg czynników ograniczających wpływ Kremla na sytuację w Rosji.

Prace OSW | | Bartosz Cichocki, Andrzej Wilk, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

W ostatnim roku Kaliningrad stał się przedmiotem międzynarodowej debaty, w którą zaangażowały się przede wszystkim Unia Europejska, Rosja, USA oraz kraje graniczące z enklawą: Polska i Litwa. Tak znaczące zainteresowanie niewielkim, zamieszkanym przez niespełna milion mieszkańców regionem wynikało głównie z faktu, iż Kaliningrad znalazł się w centrum dwóch niezwykle ważnych dla Europy procesów: rozszerzenia UE i NATO.

Prace OSW | | Krzysztof Strachota

Zasadniczym powodem, dla którego państwa Azji Centralnej zmuszone są włączać się w budowę regionalnego porządku z pomocą Rosji, jest zagrożenie działalnością fundamentalistycznych ruchów islamskich. Najostrzejszym ich przejawem były dwa tzw. kryzysy batkeńskie w 1999 i 2000 roku. Stale narasta też obawa przed skutkami trwającej w Afganistanie wojny domowej. Utrzymywanie stanu zagrożenia i napięcia w Azji Centralnej leży w interesie Rosji, jest przez nią podtrzymywane i rozgrywane

Prace OSW | | Anna Wołowska

Kaspijskie zasoby surowców energetycznych nie mają i najprawdopodobniej nie będą miały większego znaczenia w skali światowej. Jednak to właśnie region kaspijski ma szanse stać się eksporterem ropy, który zmniejszy uzależnienie krajów europejskich od ropy arabskiej, a Rosji zagwarantuje ilości gazu niezbędne do zaspokojenia potrzeb wewnętrznych i utrzymania dotychczasowego poziomu eksportu.

Prace OSW | | Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Sytuacja sektora gazowego stanowi jeden z najistotniejszych czynników decydujących o funkcjonowaniu państwa rosyjskiego, o jego sytuacji wewnętrznej oraz pozycji w świecie. Gaz jest bowiem dla Rosji nie tylko głównym surowcem energetycznym, ale także narzędziem subsydiowania całej gospodarki. Status największego w Europie eksportera błękitnego paliwa jest też ważnym czynnikiem umacniającym pozycję Rosji w relacjach międzynarodowych.