3071 - 3080 z 3252
Analizy | | Mateusz Gniazdowski
 Działania Węgier, zmierzające do rozbudowy instytucjonalnych więzi z rodakami w państwach ościennych wzbudziły sprzeciw Słowacji, wpływając na przebieg kampanii wyborczej przed zaplanowanymi na 12 czerwca wyborami parlamentarnymi.
Analizy |

4 czerwca prezydent Vaclav Klaus powierzył liderowi prawicowej Obywatelskiej Partii Demokratycznej (ODS) Petrowi Neczasowi misję utworzenia rządu. Lider ODS prowadzi negocjacje nad powołaniem koalicyjnego gabinetu z udziałem ODS oraz ugrupowań TOP 09 i Sprawy Publiczne (VV). Z wypowiedzi partyjnych przywódców wynika, że rozmowy nad sformowaniem rządu zakończą się na początku lipca. Nawet gdyby partia VV nie weszła do rządu, niewykluczone jest, że udzieli wsparcia prawicowemu gabinetowi.
Analizy |

2 czerwca w Sarajewie odbył się nieformalny szczyt UE – Bałkany Zachodnie. Spotkanie nie przyniosło wymiernych rezultatów i potwierdziło brak spójnej strategii UE dla państw tego regionu.
Analizy |

Na początku czerwca niemieckie media dotarły do ekspertyzy prawnej opracowanej na zlecenie Ministerstw Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych RFN, z której wynika, że zgoda Bundesratu (izby reprezentującej kraje związkowe) jest niezbędna jedynie do przedłużenia okresu użytkowania reaktorów o więcej niż 10 lat. Większość ekspertyz uznaje zgodę Bundesratu za niezbędną w przypadku jakiegokolwiek przedłużenia pracy reaktorów. Rozstrzygnięcie tej kwestii nastąpi prawdopodobnie w sądzie, który de facto zadecyduje o tym, czy RFN będzie eksporterem, czy importerem energii elektrycznej w regionie w latach 2015–2020 roku.
Analizy |

4–5 czerwca odbyło się spotkanie kanclerz Angeli Merkel i prezydenta Dmitrija Miedwiediewa w Mesebergu k. Berlina. Zaprezentowanie po spotkaniu wspólnej propozycji utworzenia unijno-rosyjskiego gremium ds. bezpieczeństwa europejskiego pokazuje, że RFN nadal chce odgrywać rolę państwa kształtującego relacje UE z Rosją.

Analizy |

27 maja powiązana z Gazpromem spółka Overgas ogłosiła, że od 2011 roku zamierza samodzielnie sprzedawać na bułgarskim rynku detalicznym 1 mld m3 gazu. Deklaracja ma na celu osłabienie pozycji Bulgargazu dążącego do renegocjacji kontraktu z Gazpromem i wyeliminowania spółki Overgas z pośredniczenia w dostawach gazu.
Analizy |

7 czerwca rząd federalny opublikował projekt pakietu oszczędnościowego dla finansów publicznych RFN na łączną sumę 80 mld euro w latach 2011–2014. Konieczność redukcji wydatków budżetowych wynika z wprowadzonego w zeszłym roku do niemieckiej konstytucji zapisu o „hamulcu budżetowym”, a także z konieczności uwiarygodnienia niemieckiej polityki fiskalnej na forum Unii Europejskiej.
Analizy |

1 czerwca Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa opublikowała wyniki ankiety przeprowadzonej wśród niemieckich przedsiębiorstw działających w Europie Środkowo-Wschodniej. Z danych wynika, że Polska po raz drugi z rzędu zajęła pierwsze miejsce w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej. Korzystne wyniki ankiety potwierdzają silną pozycję Polski jako miejsca docelowego niemieckich inwestycji, a także polepszą wizerunek polskiej gospodarki w oczach niemieckich inwestorów.
Analizy |

Na początku czerwca Komisja Europejska rozpoczęła dochodzenie w sprawie złamania unijnego prawa konkurencji w spółce joint venture Arevy i Siemensa zajmującej się budową reaktorów. Dochodzenie rozpoczęto na wniosek Siemensa, który w ten sposób dąży do wyeliminowania z umowy o współpracy z Arevą klauzuli o zakazie działań konkurencyjnych do roku 2020, co pozwoliłoby mu rozpocząć współpracę z rosyjską agencją Rosatom w sektorze jądrowym. Sektor ten staje się kolejnym obszarem, w którym Niemcy i Rosja zacieśniają współpracę gospodarczą kosztem kooperacji francusko-niemieckiej.

Analizy |

6 czerwca 51,5% Słoweńców poparło w referendum porozumienie z Chorwacją, które pozwoli na rozwiązanie sporu granicznego pomiędzy oboma państwami poprzez arbitraż międzynarodowy. Wynik głosowania wpłynie pozytywnie nie tylko na bilateralne stosunki obu państw, ale także na proces akcesji Chorwacji do UE. Nierozwiązany spór ze Słowenią był bowiem jednym z głównych czynników blokujących zakończenie negocjacji akcesyjnych.