1 - 10 z 3253
Historyczne zjednoczenie Kościołów prawosławnych Ukrainy
Komentarze OSW | | Tadeusz A. Olszański

15 grudnia w Kijowie zebrał się sobór generalny metropolii kijowskiej Kościoła prawosławnego, podporządkowanej patriarchatowi Konstantynopola (patriarchatowi ekumenicznemu). Jego uczestnicy zaakceptowali nadany przez patriarchę ekumenicznego statut oraz wybrali na swojego zwierzchnika metropolitę Epifaniusza (biskupa Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego), który 6 stycznia 2019 roku ma odebrać w Konstantynopolu (Stambule) tomos, nadający metropolii kijowskiej autokefalię.

Analizy | | Kamil Kłysiński, Marek Menkiszak, Jan Strzelecki

13 grudnia podczas posiedzenia w Brześciu połączonej Rady Ministrów Państwa Związkowego Rosji i Białorusi premier Rosji Dmitrij Miedwiediew publicznie przedstawił dwa scenariusze dalszej integracji obu państw. Pierwszy wariant polegałby na utrzymaniu obecnego status quo. Polega on na istnieniu zasadniczo swobodnego przepływu towarów, usług i siły roboczej oraz funkcjonowaniu podstawowych organów politycznych Państwa Związkowego Białorusi i Rosji, podejmujących decyzje dotyczące integracji na zasadzie konsensu, a także na ścisłej współpracy wojskowej.

Koniec INF: początek trudnych negocjacji
Analizy | | Justyna Gotkowska

4 grudnia ministrowie spraw zagranicznych NATO wydali oświadczenie, w którym potwierdzili, że Rosja złamała układ z 1987 roku (tzw. traktat INF) o całkowitej likwidacji pocisków balistycznych i rakietowych pośredniego i średniego zasięgu (od 500 km do 5,5 tys. km), rozwijając i wprowadzając do służby lądowe systemy rakietowe z pociskami manewrującym 9M729 o zasięgu do 2500 km.

NATO‘s Northeast Quartet: Prospects and Opportunities for Baltic-Polish Defence Cooperation
Komentarze OSW | | Justyna Gotkowska, Piotr Szymański

Obrona zbiorowa w Sojuszu – postrzegana jako pozostałość zimnej wojny nieprzystająca do zmienionego środowiska bezpieczeństwa – w ostatnich dwóch dekadach coraz bardziej traciła na znaczeniu. Użycie siły militarnej przez Rosję wobec sąsiadów – Gruzji w 2008 roku i Ukrainy od 2014 roku dogłębnie zmieniło jednak postrzeganie wyzwań i zagrożeń w regionie i w całym Sojuszu. Czy nowa sytuacja bezpieczeństwa rozszerzyła pole współpracy obronnej państw bałtyckich i Polski? Jakie czynniki sprzyjają wzmocnieniu polsko-bałtyckiej współpracy wojskowej, a jakie ją ograniczają?

Analizy | | Wojciech Górecki

W przedterminowych wyborach parlamentarnych w Armenii 9 grudnia zdecydowane zwycięstwo odniosła koalicja Mój Krok p.o. premiera kraju Nikola Paszyniana. Według nieoficjalnych wyników, podanych przez Centralną Komisję Wyborczą, uzyskała ona 70,4% głosów. W parlamencie znajdą się ponadto: Kwitnąca Armenia oligarchy Gagika Carukiana (8,3%) i Jasna Armenia Edmona Marukiana (6,4%). Poniżej progu (5% dla partii politycznych, a 7% dla koalicji) znalazły się była rządząca Republikańska Partia Armenii (4,7%), a także partia Dasznakcutiun (3,9%).

Kramp-Karrenbauer na czele CDU
Analizy | | Anna Kwiatkowska-Drożdż

Na zjeździe CDU w Hamburgu wybrano nową przewodniczącą partii. Została nią Annegret Kramp-Karrenbauer, która w drugiej turze uzyskała 517 głosów delegatów, pokonując Friedricha Merza (482 głosy). Kramp-Karrenbauer ma 56 lat, pochodzi z wielodzietnej rodziny. W 2009 roku została ministrem pracy, rodziny, polityki socjalnej i sportu Kraju Saary, a w 2011 premierem landu (ok. 1 mln mieszkańców). W 2011 roku jako pierwsza kobieta objęła stanowisko przewodniczącej CDU w Kraju Saary. Od 1981 roku należy do CDU, w tym młodzieżowej organizacji CDU Junge Union.

Konsolidacja prorządowych mediów na Węgrzech
Analizy | | Łukasz Frynia

28 listopada właściciele większości konserwatywnych mediów na Węgrzech rozpoczęli przekazywanie udziałów w swoich spółkach do powstałej w sierpniu Środkowoeuropejskiej Fundacji Prasy i Mediów. Na jej czele stoją osoby blisko związane z rządzącym na Węgrzech Fideszem, m.in. poseł tej partii. Docelowo we własności bądź pod kontrolą fundacji znajdzie się blisko 500 redakcji, w tym m.in. dwie telewizje informacyjne, popularny portal internetowy, drugi pod względem poczytności tabloid, jedyny darmowy dziennik ogólnokrajowy i sieć dzienników regionalnych.

Analizy | | Kamil Frymark

Głównym punktem zjazdu partyjnego CDU w Hamburgu (6–8 grudnia) będą wybory przewodniczącego. Największe szanse na objęcie przewodnictwa w partii po kanclerz Angeli Merkel, która sprawowała tę funkcję 18 lat, ma troje kandydatów. Z opublikowanych sondaży wynika, że obecna sekretarz generalna CDU Annegret Kramp-Karrenbauer cieszy się największą popularnością wśród zwolenników partii: w sondażu z 23 listopada 38% sympatyków CDU chciałoby, aby została nową szefową tego ugrupowania.

Analizy | | Wojciech Górecki

28 listopada w drugiej turze wyborów prezydenckich w Gruzji zwyciężyła Salome Zurabiszwili (kandydatka niezależna, ale wspierana przez rządzącą partię Gruzińskie Marzenie). Zgodnie z nieoficjalnymi wynikami, podanymi przez Centralną Komisję Wyborczą po opracowaniu danych ze 100% lokali, Zurabiszwili uzyskała 59,5% głosów, a jej rywal Grigol Waszadze (Zjednoczony Ruch Narodowy byłego prezydenta Micheila Saakaszwilego) – 40,5%. Frekwencja wyniosła 56,2% (w pierwszej turze – 47,8%).

Rosyjski atak na ukraińskie jednostki na Morzu Czarnym
Analizy | | Andrzej Wilk

24 listopada zespół okrętów Marynarki Wojennej Ukrainy w składzie dwóch opancerzonych kutrów artyleryjskich „Berdiańsk” i „Nikopol” (nowo zbudowane jednostki typu Giurza-M, w służbie odpowiednio od 2016 i 2018 roku) oraz holownika „Jany Kapu” (w służbie od 1974 roku) wyruszył z Odessy z zadaniem dołączenia do zgrupowania stacjonującego od września w Mariupolu (składają się na nie bliźniacze kutry artyleryjskie „Kremenczuk” i „Łubny”, okręt dowodzenia „Donbas” i holownik „Koriec”).