1 - 10 z 10
Analizy | | Justyna Gotkowska
Niemcy dostrzegają na razie ograniczone efekty swoich działań na rynku rosyjskim (np. przeszkody dla niemieckich małych i średnich przedsiębiorstw), zaś Rosjanie nie widzą efektów poparcia niemieckiego rządu dla ich postulatów (m.in.…
Analizy |
Podczas konsultacji koalicyjnych 8 lipca FDP zapowiedziała zgłoszenie projektu ustawy, który umożliwi prześwietlenie biografii deputowanych z lat 1949–1990. Współrządzący w Niemczech liberałowie chcą zbadać, ilu agentów wśród posłów…
Analizy |
14 lipca minister ochrony środowiska Norbert Röttgen i minister gospodarki RFN Rainer Brüderle przedstawili projekt ustawy o przesyle i magazynowaniu CO2 (tzw. CCS). Przyjęcie ustawy w RFN stworzy ramy prawne do rozwoju…
Analizy |
11 lipca niemiecka prasa podała informację o złożeniu przez Gazprom niemieckiemu koncernowi RWE, będącemu strategicznym udziałowcem unijnego projektu Nabucco, oferty wejścia do projektu South Stream. Propozycja taka miała…
Analizy |
18 lipca premier Hamburga Ole von Beust (CDU) zapowiedział rezygnację z urzędu i zamiar wycofania się z polityki. Beust od 2008 roku szefował pierwszemu w historii RFN koalicyjnemu rządowi chadecji i Partii Zielonych. Dymisja polityka…
Analizy |
7 lipca do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (TK) wpłynęła skarga przeciwko uchwalonemu 9 maja przez Radę UE europejskiemu mechanizmowi stabilizacyjnemu. Uznanie przez TK niemieckich gwarancji i kredytów dla krajów strefy euro…
Analizy |
14 lipca Hannelore Kraft (SPD) została zaprzysiężona na stanowisko premiera mniejszościowego rządu SPD i Partii Zielonych w Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW). Liczba głosów, którymi dysponują socjaldemokraci oraz Zieloni, jest jednak…
Analizy |
8 lipca została skompletowana rada fundacji „Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie”. Bundestag głosami chadeków i liberałów zatwierdził jej skład. Dla polityków koalicji rządzącej jest to sukces, który – ich zdaniem – pozwoli rozpocząć…
Analizy | | Marta Zawilska-Florczuk
Rywalizacja poszczególnych partii koalicyjnych i brak zgodności co do priorytetów gabinetu sprawią, że do końca kadencji współpraca chadeków i liberałów ograniczy się do realizacji jedynie najpilniejszych doraźnych projektów. Nie…
Analizy |
Po zwycięstwie Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich do Polski zaczęły napływać gratulacje polityków niemieckich, a w prasie pojawiły się liczne prognozy poświęcone nadchodzącej prezydenturze. Zarówno komentarze polityków…