1 - 5 z 5
Analizy | | Konrad Popławski

Porozumienie oznacza, że udało się znaleźć kompromis w jednej z najbardziej kontrowersyjnych kwestii.

Komentarze OSW | | Rafał Bajczuk

Organizacje ekologiczne i część opozycji w Niemczech krytykują politykę klimatyczną rządu jako mało ambitną.

Analizy | | Konrad Popławski

Działania EBC budzą niezadowolenie w Berlinie, pomimo że w RFN wyznaje się zasadę, iż rząd nie może ingerować w decyzje banku centralnego.

Analizy | | Artur Ciechanowicz

Wybór Bodo Ramelowa na premiera będzie miał konsekwencje wykraczające poza granice Turyngii i zmiany w landowym układzie sił.

Analizy | | Rafał Bajczuk

Decyzja o przekazaniu sektora konwencjonalnego nowej spółce ma na celu zapewnienie firmie dobrych perspektyw finansowych.