1 - 6 z 6
Analizy | | Konrad Popławski
W odpowiedzi na problemy finansowe niemieckich instytucji finansowych Ministerstwo Finansów RFN przygotowuje ustawę umożliwiającą przymusowe wykupywanie przez państwo udziałów w bankach znajdujących się w złej sytuacji finansowej.…
Analizy | | Konrad Mazur
9 grudnia niemiecki komisarz UE ds. energii Günther Oettinger wypowiedział się na temat długoterminowej strategii energetycznej UE. Jej założenia są zawarte w „Energetycznej mapie drogowej 2050”, która ma zostać opublikowana w tym…
Analizy | | Justyna Gotkowska
W niemieckim eksporcie za 2010 rok najwyższe wartości odnotował eksport okrętów oraz pojazdów opancerzonych. W ostatnich latach na znaczeniu zyskuje również eksport sprzętu elektronicznego.
Analizy | | Konrad Popławski
5 grudnia odbył się w Paryżu szczyt niemiecko-francuski w sprawie reformy strefy euro. Na konferencji prasowej podsumowującej rozmowy kanclerz Angela Merkel i prezydent Nicolas Sarkozy zapowiedzieli próbę zmiany traktatów w gronie…
Analizy | | Justyna Gotkowska
Do 2014 roku Niemcy będą powoli i stopniowo redukować swój kontyngent na północy Afganistanu, gdzie są odpowiedzialni za sprawowanie dowództwa Strefy Północ. W 2012 roku limit niemieckiego kontyngentu zmniejszy się z 5350 do 4900…
Komentarze OSW | | Piotr Buras
W erze powojennej Niemcy niemal regularnie co dwadzieścia lat przechodziły głęboką przemianę. W 1949 położono fundamenty pod dwa państwa niemieckie: RFN i NRD; w latach 1968–1969 miała miejsce rewolta studencka będąca zwiastunem…