1 - 2 z 2
Analizy | | Justyna Gotkowska, Piotr Szymański

Dania, Szwecja i Finlandia były zaskoczone odwołaniem się przez Francję do art. 42.7 traktatu lizbońskiego po zamachach w Paryżu.

Komentarze OSW | | Piotr Szymański

Państwa bałtyckie odpowiedziały na aneksję Krymu i zwiększenie rosyjskiej aktywności wojskowej wzmocnieniem własnego potencjału militarnego.