1 - 10 z 11
Komentarze OSW | | Adam Eberhardt

Już samo uznanie przez UE Unii Eurazjatyckiej za stronę rozmów byłoby precedensem o niebagatelnych konsekwencjach dla bezpieczeństwa europejskiego.

Komentarze OSW | | Tadeusz A Olszański

Można oczekiwać, że Ukraiński Kościół Prawosławny będzie unikać zajęcia jasnego stanowiska w obecnym konflikcie.

Komentarze OSW | | Tadeusz A Olszański

26 października na Ukrainie odbędą się wybory parlamentarne, które przyniosą głębokie zmiany układu politycznego Rady Najwyższej.

Komentarze OSW | | Tadeusz Iwański

Wyniki finansowe Ukrainy za ostatnie miesiące potwierdziły znaczące pogłębianie się trwającego od połowy 2012 roku kryzysu gospodarczego.

Komentarze OSW | | Marta Jaroszewicz

Można szacować, że co najmniej od 400-500 tysięcy osób uciekło z terenów objętych konfliktem zbrojnym na wschodzie Ukrainy oraz z Krymu.

Komentarze OSW | | Jadwiga Rogoża, Ewa Fischer

Moskwa podjęła decyzję o aneksji Krymu ad hoc, bez kalkulacji kosztów integracji półwyspu z rosyjskim systemem prawnym, politycznym i socjalno-ekonomicznym.

Komentarze OSW | | Tadeusz A Olszański

Po aneksji Krymu Tatarzy Krymscy stanęli wobec konieczności wypracowania modus vivendi w nowej, znacznie trudniejszej dla nich sytuacji.

Komentarze OSW | | Tadeusz A Olszański

Zmiana ustroju administracyjnego Ukrainy dałaby Moskwie możliwość wywierania presji na władze centralne za pośrednictwem regionów wschodnich i południowych.

Komentarze OSW | | Marta Jaroszewicz

Wbrew obawom wyzwolonym przez kryzys polityczny na Ukrainie, scenariusz masowej migracji ludności należy uznać za mało prawdopodobny.

Komentarze OSW | | Arkadiusz Sarna

W ostatnich latach ukraińskie rolnictwo odnotowuje coraz lepsze wyniki. Rolnictwo to jedyny dział gospodarki kraju, który opierał się recesji.