1 - 2 z 2
Analizy | | Tadeusz A Olszański
Nowa parlamentarna ordynacja wyborcza wprowadza system mieszany (50% mandatów obsadzanych w wyborach proporcjonalnych, 50% w okręgach jednomandatowych, większością względną), zakaz tworzenia bloków wyborczych, podwyższa próg wyborczy…
Analizy | | Sławomir Matuszak
Nawet jeśli negocjacje zostaną formalnie zamknięte, to dla wejścia w życie umowy stowarzyszeniowej kluczowe znaczenie będzie miała sprawa Julii Tymoszenko. Przedstawiciele UE nieoficjalnie sygnalizują, że jeśli główny lider opozycji…