1 - 2 z 2
Analizy |
27 października podpisano również umowę między koncernem TWEL produkującym paliwo jądrowe i ukraińską Państwową Kompanią Paliwo Jądrowe o budowie na Ukrainie zakładu produkującego paliwo dla elektrowni atomowych. Realizacji projektu…
Analizy |
27 października podczas posiedzenia międzyrządowej komisji ds. współpracy gospodarczej Ukraina i Rosja podpisały porozumienie o połączeniu zakładów lotniczych, co umożliwi ukraińskiemu przemysłowi lotniczemu poprawę rentowności i…