21 - 30 z 4398
Analizy | | Krzysztof Dębiec
Od lipca Słowacja najpewniej znacząco zwiększy wsparcie dla rodzin z dziećmi – podwyższy ulgę podatkową na dziecko i wysokość świadczenia wychowawczego (zob. Aneks), a w styczniu 2023 r. uruchomi program mieszkań pod wynajem. Rodziny mogą…
Analizy | | Iwona Wiśniewska
30 maja rząd w Moskwie przyjął rozporządzenie ograniczające do 31 grudnia br. eksport gazów szlachetnych z Rosji. Dostawy tych gazów za granicę będą możliwe jedynie na podstawie specjalnej zgody rządu udzielanej na wniosek Ministerstwa…
Analizy | | Justyna Gotkowska, Jacek Tarociński
W referendum, które odbyło się 1 czerwca, Duńczycy opowiedzieli się za zniesieniem tzw. zastrzeżenia obronnego, czyli za odstąpieniem od korzystania z wyłączenia (klauzula opt-out) ze wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) UE.
Analizy | | Andrzej Wilk, Piotr Żochowski, Krzysztof Nieczypor
W ostatniej dobie zniszczono ostatni z trzech mostów łączących Siewierodonieck z Lisiczańskiem. Siły rosyjskie kontynuują działania mające na celu okrążenie obrońców w obu miastach, a także w sąsiadujących z nimi miejscowościach Boriwśke i…
Analizy | | Andrzej Wilk, Piotr Żochowski, Krzysztof Nieczypor
W wyniku wysadzenia dwóch i permanentnego ostrzału trzeciego z mostów na rzece Doniec łączących Siewierodonieck z Lisiczańskiem siły ukraińskie, broniące się w zachodniej części Siewierodoniecka (głównie na terenie zakładów Azot), zostały…
Analizy | | Michał Kędzierski
Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu (BMWK) wydało 1 czerwca rozporządzenie w sprawie napełnienia magazynów gazu (niem. Gasspeicherbefüllungsverordnung), które umożliwia przejęcie przez niemiecką giełdę tego surowca Trading…
Analizy | | Szymon Kardaś
Departament Energii USA prognozuje, że wydobycie ropy i kondensatu gazowego w Rosji spadnie z 11,3 mln b/d w I kwartale 2022 r. do 9,3 mln b/d w IV kwartale 2023 r. Z kolei Rosstat poinformował, że w kwietniu br. rosyjskie firmy naftowe…
Analizy | | Kamil Kłysiński
19 maja dyrekcja polskiej szkoły średniej w Grodnie poinformowała rodziców uczniów o wprowadzeniu od nowego roku szkolnego rosyjskiego i białoruskiego – w miejsce polskiego – jako dwóch języków nauczania. Analogiczne rozwiązanie ma być…
Analizy | | Andrzej Wilk, Piotr Żochowski, Krzysztof Nieczypor
Ukraińcy utrzymują większość pozycji w rejonie Siewierodoniecka i nie dopuszczają do odcięcia walczącego tam zgrupowania od sił w obwodzie donieckim. Według części źródeł wojska rosyjskie mają podchodzić pod Słowiańsk, osiągnęły także…
Analizy | | Szymon Kardaś
W maju Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego FR opublikowało nową, zaktualizowaną prognozę dotyczącą produkcji i eksportu rosyjskich surowców energetycznych. Wynika z niej, że dostawy gazu skroplonego do państw trzecich będą w perspektywie…