1 - 10 z 27
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein

Po trzech latach sporów o to, które z państw zbuduje regionalny terminal LNG, premierzy Estonii i Finlandii porozumieli się.

Analizy | | Justyna Gotkowska

Pomimo zaleceń raportu doradcy poprzedniej minister obrony, nowy rząd nie powoła komisji ds. przystąpienia Szwecji do NATO.

Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein

W parlamencie powstanie silna opozycja przeciwko rządowi na czele z prorosyjską Zgodą.

Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein

Litwa zbudowała terminal z pobudek politycznych i cel polityczny inwestycji został osiągnięty.

Analizy | | Justyna Gotkowska

Działania podwodne w Archipelagu Sztokholmskim są najprawdopodobniej prowadzone przez stronę rosyjską.

Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein

Wybory do parlamentu Łotwy, które odbyły się 4 października, nie doprowadziły do radykalnych zmian w składzie dotychczasowego Sejmu.

Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein

Prezydent Grybauskaitė zdaje sobie sprawę, że drogą do odbudowy stosunków z Polską są lepsze kontakty władz z mieszkańcami Wileńszczyzny.

Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein

Porwanie estońskiego oficera stanowi próbę zastraszenia przez Rosjępaństw bałtyckich.

Analizy | | Justyna Gotkowska

W interesie państw bałtyckich jest podkreślanie spójności NATO i przedstawianie decyzji podjętych w Newport jako sukcesu.

Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein

Odejście Akcji Wyborczej Polaków na Litwie nie grozi rozpadem koalicji rządzącej, która nie utraci też większości parlamentarnej.