1 - 10 z 12
Analizy |
19 maja na szczycie państw WNP nie doszło do podpisania porozumienia o strefie wolnego handlu, który miałby gwarantować ukraińskim eksporterom prostszy dostęp do rosyjskiego rynku (i rynków innych państw Wspólnoty) oraz zakazywałby…
Analizy |
18 maja prezydent Dmitrij Miedwiediew wziął udział w konferencji prasowej z udziałem ośmiuset dziennikarzy rosyjskich i zagranicznych, zorganizowanej w powstającym centrum innowacyjnym Skołkowo. Pierwszej dużej konferencji prezydenta…
Analizy |
18 maja parlament Petersburga pozbawił Siergieja Mironowa mandatu w Radzie Federacji, izbie wyższej rosyjskiego parlamentu, w wyniku czego traci on funkcję jej przewodniczącego (według konstytucji jest to trzecia osoba w państwie).…
Analizy |
12 maja minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow wziął udział w spotkaniu Rady Arktycznej, podczas którego państwa członkowskie zawarły pierwsze prawnie wiążące porozumienie regulujące współpracę w regionie oraz…
Analizy |
12 maja w Soczi odbyło się pierwsze posiedzenie powołanego przez premiera Władimira Putina Ogólnorosyjskiego Frontu Narodowego (OFN, platformy wyborczej na bazie „partii władzy” Jednej Rosji). Z kolei 16 maja ogłoszono, iż na czele…
Analizy |
16 maja upłynął termin sfinalizowania uzgodnionej w styczniu br. transakcji między Rosnieftią i BP o wymianie akcji i wspólnej eksploatacji złóż w Arktyce. Strony nie były jednak w stanie przełamać sprzeciwu konsorcjum Alfa, Access/…
Analizy |
14 maja prezydent Dmitrij Miedwiediew wystosował jednobrzmiące posłania do szefów państw członkowskich NATO, w których przypomniał stanowisko Rosji wobec planów budowy sojuszniczego systemu obrony przeciwrakietowej. Udział w tej…
Analizy |
13 maja Gazprom zgodnie z rozporządzeniem rządu o ujawnianiu danych przez monopolistów świadczących usługi w sferze transportu, po raz pierwszy opublikował informacje potwierdzające opinie ekspertów, że koszty realizacji projektów…
Analizy | | Jadwiga Rogoża
Deklaracje Putina są zabiegiem wizerunkowym, mającym służyć promocji kierowanej przezeń partii Jedna Rosja przed grudniowymi wyborami parlamentarnymi, w sytuacji zmniejszającego się poparcia dla „partii władzy”. Putin dąży do…
Analizy |
21 kwietnia rząd Rosji przyjął projekt poprawek do budżetu na rok 2011. Doskonała dla Rosji koniunktura surowcowa zwiększa dochody budżetowe, co jest wykorzystywane przez rosyjskie władze jako ważny element kampanii wyborczej.…