1 - 10 z 28
Analizy | | Mariusz Marszewski
12 sierpnia przywódcy wszystkich 5 państw brzegowych przyjęli na szczycie kaspijskim w kazaskim Aktau ramową konwencję o statusie prawnym akwenu.
Analizy | | Szymon Kardaś
Gazprom stracił zainteresowanie turkmeńskim gazem ze względu na zmieniające się uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne.
Analizy | | Józef Lang
Rosja próbuje wykorzystać strach centralnoazjatyckich liderów przed atakiem islamskich radykałów z Afganistanu do zwiększenia swoich wpływów w regionie.
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz
Prezydent Kazachstanu poparł forsowany przez Moskwę pomysł dialogu między Unią Europejską a Unią Eurazjatycką.
Analizy | | Krzysztof Strachota
Szczyt SzOW w Duszanbe jest potwierdzeniem dotychczasowych tendencji rozwoju organizacji jako efektywnej platformy dialogu.
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz, Tomasz Bakunowicz
Polityka Rosji wobec Ukrainy konsekwentnie zmienia kontekst, w którym rozwija się projekt Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz
Konflikt na Ukrainie budzi niepokój najważniejszych partnerów Rosji na obszarze WNP i wpływa na realizację forsowanych przez Rosję projektów integracyjnych.
Analizy | | Agata Wierzbowska-Miazga
Wbrew zamierzeniom Rosji, szczyt przywódców Unii Celnej w Mińsku nie stał się pożądaną demonstracją sukcesu w przeddzień szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie.
Analizy | | Wojciech Górecki
15 kwietnia prezydent Uzbekistanu Islam Karimow przebywał z wizytą w Moskwie. Rozmowy z prezydentem Rosji Władimirem Putinem koncentrowały się wokół spraw gospodarczych oraz bezpieczeństwa regionalnego w Azji Centralnej, zwłaszcza w…
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz
18 stycznia na spotkaniu z szefami misji zagranicznych akredytowanych w Astanie prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew zakwestionował potrzebę pogłębiania integracji w ramach Unii Euroazjatyckiej tworzonej wspólnie z Rosją i Białorusią…