1 - 10 z 724
Analizy | | Sławomir Matuszak

13 i 14 lipca Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawy zmieniające zasady funkcjonowania Wyższej Komisji Kwalifikacyjnej Sędziów (WKKS) i Wyższej Rady Sądownictwa (WRS) – dwóch kluczowych organów odpowiadających za…

Analizy | | Piotr Żochowski

15 lipca Rada Najwyższa Ukrainy większością 291 głosów odwołała ze stanowiska ministra spraw wewnętrznych Arsena Awakowa, przychylając się do wniosku złożonego przez niego dwa dni wcześniej. Jego następcą zostanie…

Analizy | | Zespół OSW

W przedterminowych wyborach parlamentarnych, które odbyły się w Mołdawii 11 lipca, największą liczbę głosów uzyskała prozachodnia Partia Działania i Solidarności (PAS) związana z urzędującą prezydent Maią Sandu. Ugrupowanie to…

Analizy | | Sławomir Matuszak

1 lipca weszła w życie ustawa z 31 marca 2020 r. wprowadzająca po raz pierwszy w historii niepodległej Ukrainy możliwość sprzedaży gruntów rolnych przez ich właścicieli. Do końca 2023 r. ziemię będą mogły nabywać…

Analizy | | Piotr Żochowski

25 czerwca wszedł w życie kolejny pakiet sankcji Unii Europejskiej wobec Białorusi związany z poważnymi naruszeniami praw człowieka przez reżim w Mińsku. W odróżnieniu od poprzednich restrykcji, w tym tych z 21 czerwca…

Analizy | | Piotr Żochowski

21 czerwca Rada Unii Europejskiej po raz czwarty od sfałszowanych wyborów prezydenckich rozszerzyła listę sankcyjną wobec Białorusi. Bezpośrednim impulsem było zmuszenie przez reżim do lądowania w Mińsku…

Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein, Piotr Żochowski

Litewska Państwowa Służba Ochrony Granic (VSAT) odnotowała w bieżącym roku znaczny napływ nielegalnych migrantów z terytorium Białorusi. W ciągu ponad pięciu miesięcy na Litwę próbowało się stamtąd przedostać 387…

Analizy | | Piotr Żochowski, Tadeusz Iwański

Sugestie Alaksandra Łukaszenki o możliwości uznania aneksji Krymu i samozwańczych republik w Donbasie, które padły po aresztowaniu Ramana Pratasiewicza, spotkały się z ostrą reakcją Kijowa…

Analizy | | Piotr Żochowski

23 maja lecący z Aten do Wilna samolot linii Ryanair został zmuszony przez stronę białoruską – pod pozorem zagrożenia zamachem bombowym na pokładzie – do lądowania w Mińsku w eskorcie myśliwca MiG-29. Następnie…

Analizy | | Kamil Kłysiński, Piotr Żochowski

W ostatnich tygodniach białoruski reżim podjął działania legislacyjne mające na celu stworzenie ram prawnych dla dalszej eskalacji represji wobec oponentów. 14 maja Alaksandr Łukaszenka…