1 - 2 z 2
Analizy |
Podczas szczytu Rady Europejskiej 24–25 marca przewodniczące Radzie UE Węgry oraz Czechy ogłosiły, że nie wezmą udziału w Pakcie Euro Plus. Tym samym państwa te znalazły się – obok Wielkiej Brytanii i Szwecji – poza gronem członków UE…
Analizy |
1 marca rząd węgierski ogłosił program reform strukturalnych, który zakłada znaczne zmniejszenie zadłużenia państwa (z 80% PKB w 2010 do 65–70% PKB w 2014) oraz istotne ograniczenie wydatków budżetowych (zmniejszenie deficytu z 3,8% PKB w…