1 - 8 z 8
Analizy | | Jakub Groszkowski
Słowackie i węgierskie spółki naftowe zamierzają w ciągu dwóch lat zmodernizować łącznik naftowy między dwoma krajami i podwoić jego przepustowość. Głównym celem inwestycji szacowanej na 60 mln euro ma być zabezpieczenie dostaw surowca do…
Analizy | | Jakub Groszkowski
19 września słowacki minister gospodarki przedstawił projekt umowy między akcjonariuszami krajowego operatora gazowego Slovenský plynárenský priemysel (SPP), która ma wejść w życie po zmianach własnościowych w tej firmie. Umowa określa…
Analizy | | Jakub Groszkowski
10 sierpnia słowacki parlament zatwierdził reformę systemu emerytalnego. Wprowadzone przez lewicowy gabinet Roberta Ficy zmiany z jednej strony osłabiają pozycję prywatnych funduszy emerytalnych, z drugiej wiążą wiek przejścia na emeryturę…
Analizy | | Jakub Groszkowski
31 lipca, blisko półtora roku po wyznaczonym terminie, słowacki parlament przyjął nowelizacje ustaw energetycznych, wdrażające regulacje trzeciego pakietu energetycznego UE. Zmiany w prawie wprowadzają liberalizację rynku energii…
Analizy | | Jakub Groszkowski
18 czerwca lewicowy gabinet Roberta Ficy opublikował listę 22 rozwiązań, które mają pomóc w zmniejszeniu deficytu sektora finansów publicznych Słowacji do poziomu poniżej 3% w 2013 roku, zgodnie z wymaganiami UE i paktu fiskalnego. Znaczna…
Analizy | | Jakub Groszkowski
Socjaldemokratyczna partia Smer-SD 10 marca wygrała przedterminowe wybory parlamentarne na Słowacji. Z wynikiem 44% głosów, gwarantującym większość mandatów w parlamencie, Smer-SD zdystansował rządzącą centroprawicę.
Analizy | | Jakub Groszkowski
Wybory parlamentarne na Słowacji zapowiedziane na 10 marca najprawdopodobniej przywrócą rządy lewicowej partii Smer-SD na czele z Robertem Ficą i przypieczętują rozpad obozu centroprawicy. Istotny wpływ na rezultaty wyborów będzie miała…
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował 8 lutego raport z audytu w demontowanych elektrowniach jądrowych w Bułgarii (Kozłoduj), na Litwie (Ignalina) i na Słowacji (Bohunice). Wykazano znaczne opóźnienie w finansowanym przez UE…