1 - 10 z 11
Analizy | | Jadwiga Rogoża

Na żądanie rosyjskich władz amerykańska agencja rozwojowa USAID ma opuścić Rosję do 1 października, zamykając finansowanie projektów na terytorium tego kraju. W wydanym 19 września oświadczeniu rosyjski MSZ stwierdził, iż charakter…

Analizy | | Józef Lang, Wojciech Górecki

20 września podczas wizyty w Kirgistanie prezydenta Rosji Władimira Putina podpisano szereg umów dotyczących m.in. współpracy wojskowej i hydroenergetycznej. W myśl porozumień rosyjskie obiekty wojskowe na terytorium Kirgistanu zostaną…

Analizy | | Ewa Fischer, Jadwiga Rogoża

18 września na posiedzeniu w Soczi prezydent Władimir Putin ostro skrytykował projekt budżetu na rok 2013, upubliczniony przez Ministerstwo Finansów, zarzucając mu brak uwzględnienia postulatów zawartych w dekretach prezydenta. Wydane w…

Analizy | | Katarzyna Chawryło

15 września w Moskwie odbył się trzeci z kolei organizowany przez środowiska opozycyjne (liberalne, lewicowe i nacjonalistyczne) „Marsz milionów” – pierwsza tego typu akcja protestacyjna po wakacyjnej przerwie. Marsz i wiec, które…

Analizy | | Agata Wierzbowska-Miazga

11–12 września premier Mołdawii Vlad Filat spotkał się w Rosji z premierem Dmitrijem Miedwiediewem i prezydentem Władimirem Putinem. Najważniejszym tematem rozmów były dostawy rosyjskiego gazu do Mołdawii. Rosja po raz pierwszy…

Analizy | | Kamil Kłysiński

Przystąpienie 23 sierpnia Rosji do WTO postawiło gospodarkę Białorusi w trudnej sytuacji. Z jednej strony, w ciągu najbliższych kilku lat Mińsk nie będzie w stanie zakończyć procesu negocjacyjnego, aby również stać się członkiem tej…

Analizy | | Szymon Kardaś

11 września br. został opublikowany dekret prezydenta Władimira Putina „o środkach ochrony interesów Rosji przy prowadzeniu zagranicznej działalności gospodarczej przez rosyjskie osoby prawne”. Dokument dotyczy spółek akcyjnych z…

Analizy | | Andrzej Wilk

W ostatnich tygodniach toczy się w Rosji dyskusja o perspektywach finansowania zakrojonego na szeroką skalę programu zbrojeń, będąca pochodną debaty nad kształtem budżetu FR w przypadku objęcia Rosji nową falą kryzysu. Punktem wyjścia…

Analizy | | Szymon Kardaś

4 września br. Komisja Europejska poinformowała o wszczęciu postępowania antymonopolowego przeciwko koncernowi Gazprom. Podstawowy zarzut dotyczy nadużywania dominującej pozycji na rynku gazowym, przede wszystkim w Europie Środkowej,…

Analizy | | Szymon Kardaś

29 sierpnia Gazprom ogłosił zawieszenie na czas nieokreślony realizacji projektu zagospodarowania złoża Sztokman, znajdującego się na rosyjskim szelfie kontynentalnym Morza Barentsa. Przedstawiciel koncernu oświadczył, że głównym…