1 - 7 z 7
Analizy | | Agata Wierzbowska-Miazga

Rosja buduje negatywny obraz protestów na Ukrainie, wskazując na ich konsekwencje, takie jak anarchia i groźba dezintegracji państwa.

Analizy | | Maciej Falkowski

Ostatnie zamachy wskazują, iż podziemie zbrojne na Kaukazie zasadniczo różni się od tego sprzed kilku lat.

Analizy | | Witold Rodkiewicz

Rosja chciałaby zmusić Stany Zjednoczone do strategicznego przetargu obejmującego m.in. kwestie tarczy antyrakietowej w Europie.

Analizy | | Szymon Kardaś, Andrzej Sadecki

Demonstrując ciepłe stosunki polityczne z Budapesztem i oferując korzystne warunki współpracy, Moskwa prezentuje się jako atrakcyjny partner.

Analizy | | Katarzyna Chawryło

Rozwiązywanie problemów wynikających z napływu imigrantów za pomocą zaostrzania przepisów może prowadzić do konsekwencji odwrotnych niż zamierzone.

Analizy | | Jadwiga Rogoża

Decyzja Kremla dotycząca Chodorkowskiego oraz amnestia dla części więźniów politycznych doraźnie neutralizują krytykę świata zachodniego pod adresem Rosji.

Analizy | | Maciej Falkowski, Piotr Żochowski

Eskalacja przemocy może nie tylko zdestabilizować sytuacją wewnętrzną w Rosji, ale również zagrozić spokojnemu przebiegowi igrzysk.