1 - 10 z 138
Analizy | | Kamil Całus, Agata Łoskot-Strachota
Od 1 października dostawy rosyjskiego gazu do Mołdawii spadły do poziomu zaspokajającego około dwóch trzecich krajowego zapotrzebowania na ten surowiec (z wyłączeniem Naddniestrza). Strona rosyjska argumentuje, że sytuacja ta jest związana…
Analizy | | Kamil Całus
6 sierpnia br. parlament mołdawski głosami 61 posłów (na 101) przegłosował wotum zaufania dla większościowego rządu proeuropejskiej i opowiadającej się za reformami Partii Działania i Solidarności (PAS). Na jego czele stanęła premier…
Analizy | | Zespół OSW
W przedterminowych wyborach parlamentarnych, które odbyły się w Mołdawii 11 lipca, największą liczbę głosów uzyskała prozachodnia Partia Działania i Solidarności (PAS) związana z urzędującą prezydent Maią Sandu. Ugrupowanie to zdobyło 52,5…
Analizy | | Kamil Całus
Odsetek Mołdawian opowiadających się za zjednoczeniem ich kraju z Rumunią wyniósł w drugiej połowie marca br. rekordowe 43,9%. Tak wynika z sondażu opublikowanego 6 kwietnia przez mołdawską firmę iData. To samo badanie wskazuje także na…
Analizy | | Kamil Całus
23 grudnia zdominowany przez prorosyjską Partię Socjalistów (PSRM) rząd mniejszościowy z premierem Ionem Chicu na czele podał się dymisji. Jako główną przyczynę wskazano potrzebę rozwiązania parlamentu i zorganizowania przedterminowych…
Analizy | | Kamil Całus
Zorganizowaną 15 listopada drugą turę wyborów prezydenckich w Mołdawii wygrała – z poparciem 57,75% – Maia Sandu, była premier i liderka prozachodniej Partii Działania i Solidarności (PAS). Rywalizujący z nią Igor Dodon, dotychczasowy…
Komentarze OSW | | Kamil Całus
Od kilkunastu miesięcy Mołdawia znajduje się w permanentnym kryzysie politycznym. Koalicja rządowa, w której główną rolę odgrywa prorosyjska Partia Socjalistów (PSRM), pozbawiona jest trwałej większości w związku z postępującym rozpadem…
Analizy | | Kamil Całus
7 sierpnia premier Rumunii Ludovic Orban ogłosił zakończenie prac nad gazociągiem Ungheni–Kiszyniów. Nowa infrastruktura, jak deklaruje Orban, ma umożliwić dostawy m.in. rumuńskiego gazu do Mołdawii i „dać jej mieszkańcom alternatywę dla…
Analizy | | Kamil Całus
23 kwietnia mołdawski parlament ratyfikował podpisaną 17 kwietnia umowę o udzieleniu Mołdawii przez Rosję kredytu w wysokości 200 mln euro. Środki te mają służyć wsparciu budżetu oraz realizacji projektów infrastrukturalnych. Zgodnie z…
Analizy | | Kamil Całus
12 marca z oficjalną wizytą w Kiszyniowie przebywał premier Węgier Viktor Orbán. Spotkał się tam m.in. z prezydentem Igorem Dodonem, szefem rządu Ionem Chicu oraz przewodniczącą parlamentu Zinaidą Greceanîi. Kluczowym punktem wizyty było…