Publikacje

Bliskowschodnia polityka Rosji. Regionalne ambicje, globalne cele

Polityka Rosji na Bliskim Wschodzie stanowi część szerszej strategii mającej na celu stworzenie takiego ładu międzynarodowego, który zabezpieczałby Rosję przed zachodnią ingerencją w jej wewnętrzne sprawy oraz gwarantował jej równy status ze Stanami Zjednoczonymi. 

Prace OSW
2017-12-22
Witold Rodkiewicz
Cena lojalności. Stosunki Kijowa z regionami

Ukraina od lat pozostaje państwem silnie scentralizowanym. Jest to rezultat wyboru dokonanego przez ukraińskie elity polityczne, które u zarania niepodległości postawiły na wytworzony w czasach Związku Radzieckiego wariant stosunków między centrum a regionami. 

Prace OSW
2017-12-19
Tomasz Piechal
Bilans transformacji energetycznej w Niemczech w okresie rządów wielkiej koalicji 2013-2017

Koalicja CDU/CSU-SPD wdrożyła kluczowe zmiany ustawowe umożliwiające realizację transformacji energetycznej. Dzięki zmniejszeniu wsparcia dla OZE zahamowano wzrost kosztów energii elektrycznej – największą bolączkę transformacji.

 

Prace OSW
2017-11-21
Rafał Bajczuk
Bałtowie wielu prędkości

Państwa bałtyckie z perspektywy Zachodu i Rosji często traktowane są jako spójny region. Jednak odmienne potencjały gospodarczo-demograficzne, kultury strategiczne i położenie geograficzne wpływają na różnice w ich modelach obronnych.

Prace OSW
2017-08-16
Piotr Szymański
Krajobraz po kryzysie

Ukraiński sektor bankowy w latach 2014–2016 został dotknięty największym w dotychczasowej historii kryzysem. W ciągu tych trzech lat doszło m.in. do upadku prawie połowy banków dysponujących 30% aktywów całego sektora, łączny deficyt działalności banków wyniósł 11,8 mld USD.

Prace OSW
2017-08-11
Rafał Sadowski
Najlepsza armia jaką miała Ukraina

Wojna w Donbasie ukształtowała armię ukraińską. Dała świadomość i motywację żołnierzom, a kierownictwo resortu obrony i władze państwa zmusiła do dostosowania struktury do faktycznych potrzeb.

Prace OSW
2017-07-07
Andrzej Wilk
Region specjalnej troski

O ile w latach dziewięćdziesiątych XX wieku rosyjski Daleki Wschód nie stanowił ważnego regionu w polityce wewnętrznej władz centralnych Rosji, o tyle po dojściu do władzy Władimira Putina został na poziomie deklaratywnym uznany za strategiczny. 

Prace OSW
2017-07-04
Szymon Kardaś
Ćwierćwiecze niepodległej Ukrainy. Wymiary transformacji

24 sierpnia 1991 roku Rada Najwyższa Ukraińskiej SRR proklamowała niepodległość, a 1 grudnia naród ratyfikował ją w referendu

Prace OSW
2017-04-28
Tadeusz A. Olszański
Współpraca czy członkostwo? Szwecja i Finlandia wobec NATO

Przystąpienie Szwecji i Finlandii do NATO długofalowo podniosłoby poziom bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego, zmieniając polityczno-wojskową nierównowagę korzystną obecnie dla Moskwy. Jest jednak mało prawdopodobne, aby w najbliższych latach szwedzka i fińska polityka bezaliansowości uległa rewizji.

Prace OSW
2017-03-03
Justyna Gotkowska
Piotr Szymański
Na rozdrożu. Aktualne problemy rosyjskiego sektora gazowego

Rosyjski sektor gazowy znalazł się w trudnej sytuacji.

Prace OSW
2017-03-27
Szymon Kardaś

Strony