Publikacje

Obrońcy oblężonej twierdzy. O historycznej legitymizacji służb specjalnych Rosji

Dzieje służb specjalnych i organizujących je w sferze symbolicznej idei są ważną częścią refleksji na temat ich współczesnej roli i pozycji. W ciągu wieków tajne służby określały relacje Rosji ze światem zewnętrznym, kształtowały sytuację wewnętrzną, wpływały na losy społeczeństwa i narodów wchodzących w skład Imperium Rosyjskiego i Sowieckiego.

Punkt widzenia
2018-08-07
Jolanta Darczewska
Czym jest PESCO? Miraże europejskiej polityki bezpieczeństwa

Aktywowanie mechanizmu stałej współpracy strukturalnej (tzw. PESCO) w grudniu 2017 roku zwieńczyło debaty i działania z zakresu wzmacniania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE.

Punkt widzenia
2018-03-01
Justyna Gotkowska
Kozacy Putina. Folklor, biznes czy polityka?

Rosyjskie kozactwo budzi wśród obserwatorów skrajne opinie: przez część jest traktowane jako marginalne zjawisko społeczne, folklor polityczny, przez innych – jako moralnie i fizycznie zdrową część narodu, filar nowoczesnych formacji paramilitarnych broniących granic państwowych i kulturowych Rosji. 

Punkt widzenia
2017-12-18
Jolanta Darczewska

Polityka zagraniczna Kremla jest podporządkowana przede wszystkim wewnątrzpolitycznym celom elity władzy. Najważniejszym jest utrwalenie i legitymizacja modelu kleptokratyczno-czekistowskiego feudalizmu. 

Punkt widzenia
2017-11-06
Maria Domańska
Pucz jako mit założycielski

Republika Turecka od 2002 roku przechodzi głęboką transformację pod rządami Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP). Transformacja ta na poziomie ideowym weszła w decydujący etap po zamachu stanu z 15 lipca 2016 roku, udaremnionym przez zwolenników rządu.

Punkt widzenia
2017-10-13
Mateusz Chudziak
Wielka dekomunizacja

Trwająca od 2014 roku wojna z Rosją wywołała w ukraińskim społeczeństwie, zwłaszcza w środowiskach opiniotwórczych, daleko idące zmiany w myśleniu o historii. Zapoczątkowana nieco wcześniej refleksja liberalna, krytyczna wobec tradycji nacjonalistycznej, załamała się, gdyż wojna wymaga przede wszystkim narracji bohaterskich.

Punkt widzenia
2017-09-13
Tadeusz A. Olszański
Środki aktywne. Rosyjski towar eksportowy

Przedstawione w niniejszym opracowaniu uwagi pokazują złożoność i wielowymiarowość działań, określanych jako „środki aktywne”. Obserwowany współcześnie renesans tej problematyki uwarunkowała ich kryzysotwórcza rola.

Punkt widzenia
2017-05-30
Jolanta Darczewska
Piotr Żochowski
Dryf chińskich reform

Wieloletni zastój istotnych reform gospodarczych, a także program stymulacji po kryzysie 2008 roku doprowadziły do ogromnego przyrostu długu i powstania wielu nierównowag w chińskiej gospodarce, m.in. na rynkach finansowych i w sektorze przemysłowym. Nowe pokolenie chińskich liderów pokazało silną ambicję przełamania status quo, prezentując w 2013 roku nową agendę reform.

Punkt widzenia
2017-04-03
Jakub Jakóbowski
Najlepszy nieprzyjaciel Rosji

Stosunki rosyjsko-amerykańskie cechuje asymetria na niekorzyść Rosji, której oczekiwania względem USA pozostają ciągle niezaspokojone. Rosja jest za słaba, aby USA uznały ją za równorzędnego partnera lub przeciwnika, ale jest za silna, by chcieć i móc zostać nierównoprawnym, taktycznym sojusznikiem USA. 

Punkt widzenia
2017-02-15
Marek Menkiszak
Półwysep, czyli wyspa. Krym w trzecim roku po aneksji

Ponad dwa i pół roku po aneksji Krym bardziej niż półwysep przypomina wyspę, a utrudniony – w różnych wymiarach – dostęp do s

Punkt widzenia
2016-11-22
Wojciech Górecki

Strony