Publikacje

Wybory prezydenckie na Ukrainie 2019. Główni pretendenci

Po raz pierwszy w historii niepodległej Ukrainy na siedem miesięcy przed wyborami prezydenckimi trudno jest określić nie tylko głównego kandydata do zwycięstwa, ale także skład drugiej tury. 

Raport OSW
2018-09-11
Tadeusz Iwański
Krzysztof Nieczypor
Putin po raz czwarty. Stan i perspektywy Rosji (2018–2024)

Nie dojdzie do załamania się obecnego systemu władzy w Rosji, choć mogą się pojawiać przejawy destabilizacji. Władze nie będą przeprowadzać reform systemowych (politycznych czy gospodarczych). Postępować będzie proces „technokratyzacji” władzy. Gospodarka pozostanie zależna od czynników zewnętrznych. 

Raport OSW
2018-03-20
Sąsiad odkrywany na nowo

Wojna ukraińsko-rosyjska skłoniła Bratysławę, Pragę i Budapeszt do nowego spojrzenia na wschodnie sąsiedztwo. Współpraca z Ukrainą nabiera nowej dynamiki, choć w dalszym ciągu w polityce wschodniej Czech, Słowacji i Węgier priorytetowo traktowane są stosunki z Rosją.

Raport OSW
2017-08-03
Jakub Groszkowski
Tadeusz Iwański
Andrzej Sadecki
Niekończąca się zapaść. Stan ukraińskiego sektora naftowego

Kwestie związane z ukraińskim sektorem paliwowym zwykle nie trafiają do mediów innych niż branżowe. Tymczasem całościowa analiza wskazuje na dotkliwą i długotrwałą zapaść tej strategicznej branży gospodarki. Potężny niegdyś przemysł rafineryjny znajduje się od lat w głębokim kryzysie.

Raport OSW
2017-05-04
Wojciech Konończuk
Partnerstwo polityczno-oligarchiczne

Wojna w Donbasie, która – paradoksalnie – zdynamizowała procesy uzdrawiania sektora energetycznego i uniezależniania się Ukrainy od dostaw gazu z Rosji, ujawniła niedostrzegane dotąd problemy i słabe punkty ukraińskiej elektroenergetyki. W tym sektorze, w którym przepływy finansowe oceniane są na poziomie 8 mld USD rocznie, przeplatają się interesy państwa i oligarchów.

Raport OSW
2017-04-11
Tadeusz Iwański
Arkadiusz Sarna
Państwo islamskie w Niemczech

Od początku wojny domowej w Syrii na Bliski Wschód wyjechało z RFN około 810 osób, by wspierać islamskie ugrupowania terrorystyczne.

Wyjazdy bojowników z Niemiec w rejony konfliktu z zamiarem pomocy „braciom w wierze” nie są zjawiskiem nowym.

Raport OSW
2017-01-04
Artur Ciechanowicz
Obwód kaliningradzki 2016

W 2016 roku obserwowaliśmy wypracowywanie przez Moskwę nowego modelu zarządzania obwodem kaliningradzkim, którego elementem 

Raport OSW
2016-12-23
Iwona Wiśniewska
Maria Domańska
Jan Strzelecki
Piotr Żochowski
Andrzej Wilk
Marek Menkiszak

Gaz ziemny jest po ropie naftowej najważniejszym nośnikiem energii dla niemieckiej gospodarki.

Raport OSW
2016-07-06
Rafał Bajczuk

Zsumowane wyniki państw Grupy Wyszehradzkiej sytuują je na pozycji najważniejszego partnera handlowego Niemiec.

Raport OSW
2016-05-16
Konrad Popławski
Paradoksy stabilizacji. Bośnia i Hercegowina z perspektywy Europy Środkowej

Pomimo wniosku o członkostwo w UE, lokalni liderzy w BiH wciąż są skupieni bardziej na walce o władze i podsycaniu konfliktów etnicznych niż na reformach.

Raport OSW
2016-03-08

Strony