Publikacje

Irak staje na progu nowego konfliktu, prowadzącego do gruntownej rewizji obecnego układu sił w tej części Bliskiego Wschodu.

Komentarze OSW
2017-08-08
Krzysztof Strachota
Józef Lang
Eksport dżihadu – terroryzm islamski z Azji Centralnej

Ostatnie zamachy w Sztokholmie i Sankt Petersburgu są kolejnymi atakami, których wykonawcami byli islamscy radykałowie z Azji Centralnej.

Komentarze OSW
2017-04-12
Józef Lang
Państwo islamskie w Niemczech

Od początku wojny domowej w Syrii na Bliski Wschód wyjechało z RFN około 810 osób, by wspierać islamskie ugrupowania terrorystyczne.

Wyjazdy bojowników z Niemiec w rejony konfliktu z zamiarem pomocy „braciom w wierze” nie są zjawiskiem nowym.

Raport OSW
2017-01-04
Artur Ciechanowicz

19 grudnia wieczorem ciężarówka wjechała na teren jednego z berlińskich jarmarków bożonarodzeniowych. 

Analizy
2016-12-21
Artur Ciechanowicz

Choć przyjęcie pakietu antyterrorystycznego wpisuje się w europejski trend zaostrzania przepisów, to zarazem jest to element politycznej strategii Fideszu.

Analizy
2016-06-15
Andrzej Sadecki

W ostatnich miesiącach można zaobserwować zaostrzenie konfliktu pomiędzy dwoma nurtami islamskimi na Kaukazie Północnym – sufizmem oraz salafizmem.

Komentarze OSW
2016-04-04
Maciej Falkowski

Atak w Ankarze jest świadectwem dalszej eskalacji odnowionego w lipcu ubiegłym roku konfliktu turecko-kurdyjskiego. 

Analizy
2016-02-24
Mateusz Chudziak

Postępująca destabilizacja południowego sąsiedztwa i tego konsekwencje dla UE i RFN wymuszają większe niemieckie zaangażowanie.

Komentarze OSW
2016-01-25
Justyna Gotkowska
Kamil Frymark

Deklaracje i posunięcia Ankary pozwalają spodziewać się dalszego zaostrzenia działań policyjnych i wojskowych w kraju, ale także w Iraku i Syrii.

Analizy
2016-01-13
Krzysztof Strachota

Zamachy prowadzą do wzrostu poczucia zagrożenia wśród Niemców, a co za tym idzie – do nasilenia nastrojów antyimigranckich i antyislamskich.

Analizy
2015-11-18
Artur Ciechanowicz

Strony