Publikacje

W związku z oddziaływaniem rosyjskiego kryzysu integracja gospodarcza na obszarze Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej uległa osłabieniu.

Komentarze OSW
2016-02-01
Jan Strzelecki

Biszkek liczy, że akcesja do EUG ułatwi życie kirgiskim migrantom zarobkowym w Rosji i Kazachstanie.

Analizy
2015-08-12
Aleksandra Jarosiewicz

Wbrew przedstawianiu przez Kreml EUG jako eurazjatyckiego odpowiednika Unii Europejskiej, jest ona w praktyce imitacją integracji.

Komentarze OSW
2015-01-20
Aleksandra Jarosiewicz
Ewa Fischer

Już samo uznanie przez UE Unii Eurazjatyckiej za stronę rozmów byłoby precedensem o niebagatelnych konsekwencjach dla bezpieczeństwa europejskiego.

Komentarze OSW
2014-12-01
Adam Eberhardt

Polityka Rosji wobec Ukrainy konsekwentnie zmienia kontekst, w którym rozwija się projekt Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Analizy
2014-09-03
Aleksandra Jarosiewicz
Tomasz Bakunowicz

Aneksja Krymu i destabilizacja Ukrainy przez Rosję tworzą nowy kontekst dla polityki zagranicznej oraz wewnętrznej Kazachstanu.

Komentarze OSW
2014-05-26
Aleksandra Jarosiewicz

Decydując się na wstąpienie do UC, Armenia ograniczyła swoją suwerenność w sferze polityki wewnętrznej, zagranicznej oraz w gospodarce na rzecz Rosji.

Analizy
2014-04-16
Szymon Ananicz

Konflikt na Ukrainie budzi niepokój najważniejszych partnerów Rosji na obszarze WNP i wpływa na realizację forsowanych przez Rosję projektów integracyjnych.

Analizy
2014-03-12
Aleksandra Jarosiewicz

Wbrew zamierzeniom Rosji, szczyt przywódców Unii Celnej w Mińsku nie stał się pożądaną demonstracją sukcesu w przeddzień szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie.

Analizy
2013-10-30
Agata Wierzbowska-Miazga

W ciągu ostatnich tygodni możemy obserwować intensyfikację działań rosyjskich mających na celu przeciwdziałanie zacieśnieniu relacji części państw obszaru poradzieckiego z Unią Europejską. Bezpośrednią przyczyną nasilenia rosyjskiej presji jest zbliżający się szczyt Partnerstwa Wschodniego, planowany na 28–29 listopada w Wilnie.

Komentarze OSW
2013-10-01
Agata Wierzbowska-Miazga

Strony