Publikacje

Gazowa rewolucja? Perspektywy wzrostu wydobycia gazu na Ukrainie

Od kilku miesięcy w ukraińskim sektorze wydobycia gazu zachodzą istotne zmiany, których celem jest poprawa warunków jego działalności.

Komentarze OSW
2018-09-24
Wojciech Konończuk

3 października Rada Najwyższa przyjęła ustawę o reformie emerytalnej. Jej główne założenia to wydłużenie minimalnego stażu pracy niezbędnego dla uzyskania emerytury.

Analizy
2017-10-11
Sławomir Matuszak

We wrześniu do dymisji podało się trzech z pięciu członków rady nadzorczej Naftohazu, największego przedsiębiorstwa gazowego na Ukrainie. 

Komentarze OSW
2017-10-04
Wojciech Konończuk
Sławomir Matuszak

Ukraina uzyskała 3 mld USD ze sprzedaży euroobligacji denominowanych w dolarach o terminie zapadalności 15 lat i oprocentowaniu wynoszącym 7,375%.

Analizy
2017-09-20
Sławomir Matuszak

W sierpniu ukraiński Fundusz Mienia Państwowego sprzedał pakiety akcji pięciu przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego.

Analizy
2017-09-06
Tadeusz Iwański
Krajobraz po kryzysie

Ukraiński sektor bankowy w latach 2014–2016 został dotknięty największym w dotychczasowej historii kryzysem. W ciągu tych trzech lat doszło m.in. do upadku prawie połowy banków dysponujących 30% aktywów całego sektora, łączny deficyt działalności banków wyniósł 11,8 mld USD.

Prace OSW
2017-08-11
Rafał Sadowski

Po rewolucji godności doszło do nasilenia nielegalnego wydobycia bursztynu na Ukrainie.

Komentarze OSW
2017-05-08
Tomasz Piechal
Niekończąca się zapaść. Stan ukraińskiego sektora naftowego

Kwestie związane z ukraińskim sektorem paliwowym zwykle nie trafiają do mediów innych niż branżowe. Tymczasem całościowa analiza wskazuje na dotkliwą i długotrwałą zapaść tej strategicznej branży gospodarki. Potężny niegdyś przemysł rafineryjny znajduje się od lat w głębokim kryzysie.

Raport OSW
2017-05-04
Wojciech Konończuk
Ćwierćwiecze niepodległej Ukrainy. Wymiary transformacji

24 sierpnia 1991 roku Rada Najwyższa Ukraińskiej SRR proklamowała niepodległość, a 1 grudnia naród ratyfikował ją w referendu

Prace OSW
2017-04-28
Tadeusz A. Olszański

Sytuację polityczną na Ukrainie określa przede wszystkim trwająca wojna, a patowa sytuacja na froncie budzi rosnące zniecierpliwienie społeczeństwa.

Komentarze OSW
2017-04-27
Tadeusz A. Olszański

Strony