Publikacje

Rezultaty wizyty prezydenta Francji w Berlinie świadczą o braku poparcia Niemiec dla propozycji głębokich reform strefy euro.

Analizy
2018-04-25
Kamil Frymark
Konrad Popławski

W reakcji na Brexit doszło do wyraźnego sporu w koalicji rządzącej w Niemczech o sposób dalszego postępowania w UE.

Analizy
2016-06-29
Kamil Frymark
Konrad Popławski

8 kwietnia minister finansów RFN Wolfgang Schäuble skrytykował Europejski Bank Centralny (EBC) za agresywną politykę pieniężną.

Analizy
2016-04-20
Konrad Popławski

Niemcy chcą pokazać, że nie akceptują niekonsultowanych z nimi działań EBC, wspierających kraje strefy euro z problemami finansowymi.

Analizy
2015-12-16
Konrad Popławski

Kanclerz opowiedziała się za wprowadzeniem kontyngentów uchodźców, którzy co roku byliby przyjmowani przez Unię Europejską. 

Analizy
2015-12-02
Artur Ciechanowicz

Porozumienie wynegocjowane na szczycie w Brukseli może być traktowane jedynie jako doraźny sukces negocjacyjny.

Analizy
2015-07-15
Konrad Popławski

Niemcy podkreślają, że głęboka integracja rynków i wspólne zarządzanie rezerwami mocy zwielokrotni korzyści dla wszystkich państw członkowskich.

Analizy
2015-06-10
Rafał Bajczuk

Przychylność RFN dla systemu kwot jest nowym elementem w niemieckiej polityce azylowej. Dotychczas Berlin był mu przeciwny.

Analizy
2015-05-20
Artur Ciechanowicz
Kamil Frymark

Berlin pracuje nad planem pozostania Grecji w strefie euro nawet w przypadku ogłoszenia niewypłacalności przez rząd w Atenach.

Analizy
2015-04-22
Konrad Popławski

Transatlantyckie Partnerstwo w Handlu i Inwestycjach wydaje się pierwszą od wielu lat szansą na poprawę stosunków Niemiec i USA.

Prace OSW
2015-03-24
Konrad Popławski

Strony