Publikacje

Prokuratura w Brunszwiku w Dolnej Saksonii nałożyła na Volkswagena (VW) karę grzywny w wysokości 1 mld euro.

Analizy
2018-06-20
Rafał Bajczuk
Ostry spór CDU/CSU o politykę migracyjną. Implikacje europejskie

Rząd Angeli Merkel znajduje się w największym kryzysie od objęcia przez nią urzędu kanclerza w 2005 roku.

Analizy
2018-06-20
Kamil Frymark
Anna Kwiatkowska-Drożdż

Socjaldemokraci zażądali od kanclerz Angeli Merkel wyjaśnień w sprawie nadużyć w przyznawaniu azylu i statusu uchodźcy przez Urząd ds. Migracji i Uchodźców.

Analizy
2018-06-06
Artur Ciechanowicz

2 maja rząd federalny Niemiec przyjął projekt ustawy budżetowej i planu finansowego na lata 2018–2022.

Analizy
2018-05-23
Justyna Gotkowska

14 marca Bundestag wybrał Angelę Merkel (CDU) na urząd kanclerza Niemiec. Uzyskała ona poparcie 364 posłów, przeciwko głosowało 315. 

Analizy
2018-03-14
Artur Ciechanowicz

1 marca minister spraw wewnętrznych Thomas de Maizière poinformował o ataku cybernetycznym na IVBB – wewnętrzną sieć komunikacyjną niemieckiego rządu.

Analizy
2018-03-07
Kamil Frymark

Członkowie SPD w trwającym od 20 lutego do 2 marca listownym głosowaniu opowiedzieli się za ponownym utworzeniem wielkiej koalicji z chadecją. 

Analizy
2018-03-07
Artur Ciechanowicz

26 lutego podczas nadzwyczajnego kongresu CDU zaaprobowała umowę koalicyjną z CSU i SPD oraz wybrała nową sekretarz generalną partii.

Analizy
2018-02-28
Artur Ciechanowicz

Podpisanie umowy koalicyjnej między chadekami i socjaldemokratami miało zakończyć trwający od wyborów do Bundestagu kryzys polityczny w Niemczech.

Analizy
2018-02-14
Artur Ciechanowicz
Kamil Frymark
Justyna Gotkowska

2 lutego Bundesrat podjął decyzję o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o wstrzymanie publicznych dotacji dla Narodowodemokratycznej Partii Niemiec.

Analizy
2018-02-07
Artur Ciechanowicz

Strony