Publikacje

18 stycznia Rada Najwyższa Ukrainy ostatecznie przegłosowała tzw. ustawę o reintegracji Donbasu.

Analizy
2018-01-18
Piotr Żochowski
Tadeusz Iwański
Sławomir Matuszak
Cena lojalności. Stosunki Kijowa z regionami

Ukraina od lat pozostaje państwem silnie scentralizowanym. Jest to rezultat wyboru dokonanego przez ukraińskie elity polityczne, które u zarania niepodległości postawiły na wytworzony w czasach Związku Radzieckiego wariant stosunków między centrum a regionami. 

Prace OSW
2017-12-19
Tomasz Piechal
Ukraina: awantura wokół Saakaszwilego

5 grudnia w Kijowie doszło do próby zatrzymania przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy Micheila Saakaszwilego.

Analizy
2017-12-06
Tomasz Piechal

25 listopada na skutek zbrojnego przewrotu Igor Płotnicki, przywódca tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej został zastąpiony przez Leonida Pasiecznika.

Analizy
2017-11-29
Jan Strzelecki
Tomasz Piechal

17 listopada Prokuratura Generalna Ukrainy wszczęła postępowanie przeciwko szefowi Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) Artemowi Sytnykowi.

Analizy
2017-11-22
Tadeusz Iwański

17 października przed siedzibą Rady Najwyższej Ukrainy rozpoczęła się bezterminowa akcja pod nazwą Wielka Reforma Polityczna.

Analizy
2017-10-19
Tadeusz Iwański

3 października Rada Najwyższa przyjęła ustawę o reformie emerytalnej. Jej główne założenia to wydłużenie minimalnego stażu pracy niezbędnego dla uzyskania emerytury.

Analizy
2017-10-11
Sławomir Matuszak

25 września prezydent Petro Poroszenko podpisał ustawę o oświacie przyjętą przez Radę Najwyższą 5 września.

Analizy
2017-09-27
Tomasz Dąborowski
Tomasz Piechal
Andrzej Sadecki
Wielka dekomunizacja

Trwająca od 2014 roku wojna z Rosją wywołała w ukraińskim społeczeństwie, zwłaszcza w środowiskach opiniotwórczych, daleko idące zmiany w myśleniu o historii. Zapoczątkowana nieco wcześniej refleksja liberalna, krytyczna wobec tradycji nacjonalistycznej, załamała się, gdyż wojna wymaga przede wszystkim narracji bohaterskich.

Punkt widzenia
2017-09-13
Tadeusz A. Olszański

1 września wszedł w życie dekret prezydenta Ukrainy implementujący nowe zasady wjazdu cudzoziemców na terytorium Ukrainy.

Analizy
2017-09-06
Marta Jaroszewicz
Jan Strzelecki

Strony