Publikacje

Sąsiad odkrywany na nowo

Wojna ukraińsko-rosyjska skłoniła Bratysławę, Pragę i Budapeszt do nowego spojrzenia na wschodnie sąsiedztwo. Współpraca z Ukrainą nabiera nowej dynamiki, choć w dalszym ciągu w polityce wschodniej Czech, Słowacji i Węgier priorytetowo traktowane są stosunki z Rosją.

Raport OSW
2017-08-03
Jakub Groszkowski
Tadeusz Iwański
Andrzej Sadecki

Sytuację polityczną na Ukrainie określa przede wszystkim trwająca wojna, a patowa sytuacja na froncie budzi rosnące zniecierpliwienie społeczeństwa.

Komentarze OSW
2017-04-27
Tadeusz A. Olszański
Zniesienie wiz dla Ukraińców – konsekwencje i wyzwania

Rada UE zatwierdziła rezolucję Parlamentu Europejskiego o wpisaniu Ukrainy na listę państw, których obywatele nie potrzebują wiz na pobyt do 90 dni w strefie Schengen.

Analizy
2017-04-26
Marta Jaroszewicz

Walka z korupcją na Ukrainie, wspierana przez Zachód i sektor pozarządowy jest hamowana przez aktywny opór ukraińskiej klasy politycznej.

Analizy
2016-08-24
Piotr Żochowski
Rafał Sadowski

Kwestia zniesienia wiz ma duży wpływ na stosunek społeczeństwa i elit gruzińskich do UE i szerzej Zachodu.

Analizy
2016-06-15
Maciej Falkowski
Rafał Sadowski

Konsekwencje prawne wyników referendum dla realizacji umowy stowarzyszeniowej będą bardzo ograniczone.

Analizy
2016-04-13
Rafał Sadowski

Po kilku dniach bezskutecznych głosowań Ukrainie udało się przyjąć większość ustaw wymaganych przez UE do zniesienia ruchu wizowego.

Analizy
2015-11-18
Marta Jaroszewicz

Ukraina rozpoczęła długo oczekiwany proces wydawania paszportów biometrycznych i tym samym wypełniła kluczowy wymóg UE na drodze do zniesienia wiz.

Analizy
2015-02-04
Marta Jaroszewicz

Stworzono precedens, w którym Unia Europejska uznaje prawo Rosji do wpływania na kształt relacji unijnych z państwami byłego ZSRS

Analizy
2014-09-17
Rafał Sadowski
Agata Wierzbowska-Miazga

Obrady „okrągłego stołu” władz i opozycji 13 grudnia nie przyniosły przełomu w trwającym od niemal miesiąca kryzysie politycznym na Ukrainie.

Analizy
2013-12-18
Wojciech Konończuk

Strony