Publikacje

24 listopada na szczycie Partnerstwa Wschodniego w Brukseli Armenia podpisała z UE ramową umowę o partnerstwie.

Analizy
2017-11-29
Wojciech Górecki

24 listopada br. odbędzie się w Brukseli piąty szczyt Partnerstwa Wschodniego. Trwający od 2009 roku program postrzegany jest dziś inaczej przez Białoruś, Ukrainę i Mołdawię.

Analizy
2017-11-22
Kamil Kłysiński
Tadeusz Iwański
Kamil Całus

Reforma Partnerstwa Wschodniego to wyzwanie dla UE w sytuacji przesilenia w relacjach z Ukrainą i Armenią oraz przy rosnącej presji Rosji.

Analizy
2013-12-04
Rafał Sadowski

W ciągu ostatnich tygodni możemy obserwować intensyfikację działań rosyjskich mających na celu przeciwdziałanie zacieśnieniu relacji części państw obszaru poradzieckiego z Unią Europejską. Bezpośrednią przyczyną nasilenia rosyjskiej presji jest zbliżający się szczyt Partnerstwa Wschodniego, planowany na 28–29 listopada w Wilnie.

Komentarze OSW
2013-10-01
Agata Wierzbowska-Miazga

W ciągu czterech lat funkcjonowania inicjatywy Partnerstwa Wschodniego Unia Europejska powołała mechanizmy dla integracji państw Europy Wschodniej z UE. Mimo to kraje objęte Partnerstwem nie osiągnęły znaczącego postępu w modernizacji, wdrażaniu reform oraz integracji z Unią.

Punkt widzenia
2013-07-18
Rafał Sadowski

Aby zniesienie wiz w relacjach pomiędzy UE a krajami Europy Wschodniej stało się realne, należy tę kwestię „odczarować”. Przy obecnym poziomie mobilności i kontaktów międzyludzkich, biznesowych, politycznych, taki krok będzie naturalną konsekwencją trwających od lat procesów liberalizacyjnych.

Punkt widzenia
2012-06-06
Marta Jaroszewicz
Na szczycie obecna była jedynie białoruska opozycja. Państwa unijne jednogłośnie przyjęły deklarację, w której powtórzyły warunki powrotu do dialogu z reżimem. Jednocześnie zaprezentowano projekt unijnego pakietu pomocowego dla Białorusi o łącznej wartości ok. 9 mld USD, którego uruchomienie byłoby możliwe po spełnieniu żądań Brukseli.
Analizy
2011-10-05
Kamil Kłysiński
16 czerwca podczas szczytu premierów Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie uzgodniono uruchomienie w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego specjalnego instrumentu grantowego wspierającego Partnerstwo Wschodnie. Symboliczne wzmocnienie zaangażowania Funduszu na Wschodzie nie wyczerpuje jednak potencjału Grupy w tej dziedzinie. O koordynację działań z zakresu pomocy rozwojowej i transformacyjnej będą zabiegać Czechy, które przejmują od Słowacji roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej. Podczas szczytu podkreślono potrzebę dalszej koordynacji stanowisk państw środkowoeuropejskich w UE. Przywódcy Czech, Słowacji i Węgier zadeklarowali pełne poparcie dla priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE.
Analizy
2011-06-29
3 maja, z niemal dwuletnim opóźnieniem, nastąpiła inauguracja zgromadzenia parlamentarnego Partnerstwa Wschodniego Euronest. Do uczestnictwa nie została zaproszona Białoruś z powodu represjonowania opozycji przez jej władze.
Analizy
2011-05-11
17 lutego Węgry, Polska i UE ogłosiły, że szczyt głów państw i szefów rządów Partnerstwa Wschodniego (PW) zostanie przeniesiony z 27 maja na jesień (dokładna data jeszcze nie jest znana). Decyzja o przeniesieniu szczytu na jesień zwiększa szanse nadania inicjatywie większej rangi politycznej, gdyż w pierwotnym terminie groziła nieobecność na nim przywódców kluczowych państw UE i krajów partnerskich.
Analizy
2011-02-23

Strony