Publikacje

Polityka wobec Ukrainy stała się przyczyną podziałów w rosyjskich środowiskach nacjonalistycznych.

Komentarze OSW
2014-12-29
Katarzyna Chawryło (Jarzyńska)

Porozumienie oznacza, że udało się znaleźć kompromis w jednej z najbardziej kontrowersyjnych kwestii.

Analizy
2014-12-17
Konrad Popławski

Długie spory przy tworzeniu nowego rządu oznaczały impas w kluczowych z punktu widzenia budowy kosowskiej państwowości procesach.

Analizy
2014-12-17
Marta Szpala

Aresztowanie dziennikarzy jest kolejnym symptomem obserwowanego od zeszłego roku zaostrzania się autorytaryzmu w Turcji.

Analizy
2014-12-17
Szymon Ananicz

Od kwietnia br., czyli od początku aktywnej fazy konfliktu zbrojnego, liczba uciekinierów ze wschodniej Ukrainy systematycznie rośnie.

Analizy
2014-12-17
Marta Jaroszewicz

Ukrainie dotychczas udało się uniknąć załamania finansowego dzięki pomocy zagranicznej oraz doraźnym działaniom jej władz.

Analizy
2014-12-17
Rafał Sadowski

Propagandowy wizerunek rosyjsko-indyjskiej współpracy ekonomicznej nie odzwierciedla realnej sytuacji. 

Analizy
2014-12-17
Witold Rodkiewicz

Wycofanie się Rosji z budowy South Stream zmienia sytuację na rynku gazu w państwach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.

Analizy
2014-12-17
Marta Szpala

Narastające problemy rosyjskiej gospodarki nie wpłynęły na zmianę kursu polityki gospodarczej i nic nie wskazuje, aby taka zmiana zaszła w najbliższej przyszłości.

Analizy
2014-12-17
Marek Menkiszak
Ewa Fischer

Organizacje ekologiczne i część opozycji w Niemczech krytykują politykę klimatyczną rządu jako mało ambitną.

Komentarze OSW
2014-12-16
Rafał Bajczuk

Strony