Publikacje

17 grudnia został zaprzysiężony rząd CDU/CSU i SPD. Jest to trzecia kadencja Angeli Merkel jako kanclerza federalnego i druga wielka koalicja, której przewodniczy.

Analizy
2013-12-18
Marta Zawilska-Florczuk

Izba Deputowanych rumuńskiego parlamentu, pomijając wymaganą prawem procedurę konsultacji, przegłosowała szereg poprawek do kodeksu karnego.

Analizy
2013-12-18
Tomasz Dąborowski

16 grudnia Turcja i UE podpisały umowę o readmisji - Ankara będzie przyjmowała nielegalnych imigrantów, którzy dostali się na teren Unii z Turcji.

Analizy
2013-12-18
Szymon Ananicz

17 grudnia w Baku podpisano porozumienie w sprawie ostatecznej decyzji inwestycyjnej dotyczącej zagospodarowania drugiej fazy złoża Szah-Deniz (SD-II).

Analizy
2013-12-18
Aleksandra Jarosiewicz

16 grudnia rzecznik Ministerstwa Obrony Rosji stwierdził, że Iskandery znajdują się na wyposażeniu Zachodniego Okręgu Wojskowego.

Analizy
2013-12-18
Andrzej Wilk

12 grudnia w Pradze zatwierdzono umowę koalicyjną, która ma być podstawą do powołania wspólnego rządu z Bohuslavem Sobotką na czele.

Analizy
2013-12-18
Jakub Groszkowski

12 grudnia prezydent Władimir Putin wystąpił przed Zgromadzeniem Federalnym z dorocznym orędziem, które jest ważnym sygnałem politycznym skierowanym do elit.

Analizy
2013-12-18
Jadwiga Rogoża

Podczas spotkania prezydentów Władimira Putina i Wiktora Janukowycza 17 grudnia w Moskwie podpisano szereg dokumentów zacieśniających współpracę obu państw.

Analizy
2013-12-18
Agata Wierzbowska-Miazga
Arkadiusz Sarna

Obrady „okrągłego stołu” władz i opozycji 13 grudnia nie przyniosły przełomu w trwającym od niemal miesiąca kryzysie politycznym na Ukrainie.

Analizy
2013-12-18
Wojciech Konończuk

Zapis w umowie koalicyjnej jest zwieńczeniem trwających od 2002 roku zabiegów Związku Wypędzonych o ustanowienie tego święta.

Analizy
2013-12-11
Artur Ciechanowicz

Strony