Publikacje

14 grudnia sekretarz obrony USA Leon Panetta podpisał decyzję o dyslokacji w Turcji dwóch baterii rakietowego systemu antybalistycznego Patriot oraz czterystu żołnierzy stanowiących obsługę, służby pomocnicze i wywiadowcze.  

Analizy
2012-12-19
Krzysztof Strachota

12 grudnia rozpoczęło się pierwsze posiedzenie wybranej w październiku Rady Najwyższej Ukrainy. Ukonstytuowały się następujące frakcje: Partii Regionów (210 deputowanych, z tego 25 wybranych jako deputowani niezależni), Zjednoczonej Opozycji Batkiwszczyny (99 wobec 101; dwóch deputowanych nie przystąpiło do frakcji) UDAR-u (42, w tym 2 niezależnych), Swobody (37) i Komunistycznej Partii Ukrainy (32).

Analizy
2012-12-19
Tadeusz A. Olszański

15 grudnia w Moskwie i kilku innych miastach Rosji odbyły się wiece antyrządowe, zorganizowane w rocznicę ubiegłorocznych protestów przeciwko fałszerstwom wyborczym. Najwięcej uczestników zgromadził wiec w Moskwie na placu Łubiańskim, na który władze nie wydały pozwolenia.

Analizy
2012-12-19
Katarzyna Chawryło (Jarzyńska)

 

14 grudnia w Genewie doszło do spotkania rosyjskiego wiceministra spraw zagranicznych Grigorija Karasina i specjalnego wysłannika premiera Gruzji ds. kontaktów z Rosją Zuraba Abaszydzego. Były to pierwsze bezpośrednie oficjalne rozmowy przedstawicieli obu państw od wojny rosyjsko-gruzińskiej 2008 roku.

Analizy
2012-12-19
Wojciech Górecki

 

Sejm Litwy udzielił 13 grudnia wotum zaufania nowemu rządowi, na którego czele stanął socjaldemokrata Algirdas Butkevičius. Koalicję, dysponującą większością konstytucyjną, tworzą ugrupowania centrolewicy – socjaldemokraci, Partia Pracy, Porządek i Sprawiedliwość oraz AWPL. Kluczowe resorty, w tym finansów, gospodarki, obrony, spraw zagranicznych objęli socjaldemokraci – łącznie 7 na 14 resortów (zob. Aneks).

Analizy
2012-12-19
Joanna Hyndle-Hussein

3–5 grudnia odbył się zjazd partyjny CDU w Hanowerze. Kanclerz Angela Merkel została wybrana szefową partii na kolejną kadencję, uzyskując poparcie 97,9%. Był to jej najlepszy wynik od 2000 roku, gdy została przewodniczącą po raz pierwszy. Wybrano również jej zastępców, poszerzając to gremium z czterech do pięciu osób, oraz prezydium i zarząd partii.  

Analizy
2012-12-12
Kamil Frymark

Słowackie i węgierskie spółki naftowe zamierzają w ciągu dwóch lat zmodernizować łącznik naftowy między dwoma krajami i podwoić jego przepustowość. Głównym celem inwestycji szacowanej na 60 mln euro ma być zabezpieczenie dostaw surowca do bratysławskiej rafinerii z chorwackiego terminalu w Omišalju na wypadek przerw w imporcie ze Wschodu.

Analizy
2012-12-12
Jakub Groszkowski

7 grudnia Alaksandr Łukaszenka podpisał dekret, nakładający na pracodawców w przemyśle drzewnym obowiązek zawarcia nowych kontraktów ze wszystkimi zatrudnionymi tam pracownikami. Nowe umowy nie będą mogły być wypowiedziane bez zgody kierownictwa danego przedsiębiorstwa i ograniczenie to będzie obowiązywać do zakończenia realizowanej w tym sektorze modernizacji technologicznej.  

Analizy
2012-12-12
Kamil Kłysiński

Moskwa ostro zareagowała na przyjęcie 6 grudnia przez Senat USA „ustawy Magnitskiego”, przewidującej sankcje wizowe i finansowe wobec rosyjskich funkcjonariuszy państwowych, zaangażowanych w śledztwo przeciwko prawnikowi Siergiejowi Magnitskiemu (zmarłemu w areszcie w 2009 roku). Już 11 grudnia przewodniczący Dumy Państwowej Siergiej Naryszkin zgłosił projekt ustawy wprowadzającej podobne sankcje wobec obywateli amerykańskich, naruszających prawa Rosjan.

Analizy
2012-12-12
Witold Rodkiewicz

Zdecydowanym zwycięzcą wyborów parlamentarnych w Rumunii z 9 grudnia została sprawująca władzę od maja br. Unia Społeczno-Liberalna (USL) – centrolewicowa koalicja Partii Socjaldemokratycznej (PSD), Partii Narodowo-Liberalnej (PNL) oraz Partii Konserwatywnej (PC). Uzyskała ona blisko 60% głosów, co po przeliczeniu na mandaty daje jej konstytucyjną większość w parlamencie.  

Analizy
2012-12-12
Tomasz Dąborowski

Strony