Publikacje

Decyzja Międzynarodowego Trybunału w Hadze z lutego 2009 roku, ostatecznie rozstrzygająca status Wyspy Wężowej i podział wyłącznych stref ekonomicznych na szelfie kontynentalnym Morza Czarnego między Ukrainę i Rumunię, usunęła z agendy dwustronnych stosunków kluczową kwestię sporną, lecz nie przyczyniła się do spadku nieufności między obydwoma krajami.
Komentarze OSW
2011-12-30
Tadeusz Iwański
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) 5 grudnia wydał wyrok w sprawie skargi, którą Macedonia wniosła przeciwko Grecji. MTS uznał, że Grecja sprzeciwiając się przyjęciu Macedonii do NATO w 2008 roku złamała tymczasowe porozumienie z 1995 roku pomiędzy oboma państwami.
Analizy
2011-12-21
Marta Szpala
12 grudnia w Ankarze prezydenci Rumunii i Turcji – Traian Băsescu i Abdullah Gül – podpisali deklarację o strategicznym partnerstwie obu państw. Deklaracja podkreśla specjalny charakter relacji rumuńsko-tureckich oraz tworzy ramy dla dalszego pogłębiania współpracy w wymiarze politycznym, gospodarczym, bezpieczeństwa, kultury i edukacji.
Analizy
2011-12-21
Tomasz Dąborowski
14 grudnia niższa izba czeskiego parlamentu głosami koalicji i opozycji przyjęła rządowy projekt zmiany konstytucji, wprowadzający bezpośredni tryb wyboru prezydenta. Decyzję o odejściu od wyboru głowy państwa przez parlament musi jeszcze zatwierdzić senat. Nowelizacji przeciwny jest prezydent Václav Klaus, nie ma on jednak prawa do wetowania ustaw konstytucyjnych.
Analizy
2011-12-21
Jakub Groszkowski
11 grudnia w Naddniestrzu odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich, w których Igor Smirnow, od dwudziestu lat przywódca tego nieuznawanego parapaństwa, zajął trzecie miejsce (24,8% głosów) i tym samym stracił szansę na kolejną, piątą kadencję.
Analizy
2011-12-21
Witold Rodkiewicz
Rosyjski Urząd Statystyczny opublikował 16 grudnia pierwsze szczegółowe wyniki spisu powszechnego przeprowadzonego w Rosji w październiku 2010 roku. Potwierdzają one dynamiczny spadek liczby ludności oraz postępujące zmiany strukturalne, jak np. starzenie się społeczeństwa oraz rosnącą przewagę liczby kobiet nad liczbą mężczyzn.
Analizy
2011-12-21
Katarzyna Chawryło (Jarzyńska)
19 grudnia w Kijowie odbył się szczyt Unia Europejska – Ukraina, podczas którego ogłoszono zakończenie negocjacji umowy stowarzyszeniowej (US), w tym umowy o pogłębionej strefie wolnego handlu (DCFTA). Dokument nie został parafowany, a w jego preambule nie znalazł się zapis o perspektywie członkostwa Ukrainy w UE.
Analizy
2011-12-21
Tadeusz Iwański
Do wydarzeń doszło w XX rocznicę uzyskania niepodległości Kazachstanu oraz w przededniu wyborów parlamentarnych (15 stycznia 2012); prawdopodobna wydaje się ich polityczna inspiracja (a przynajmniej wsparcie medialne) ze strony emigracyjnej opozycji.
Analizy
2011-12-21
Aleksandra Jarosiewicz
Marek Matusiak
Krzysztof Strachota
W niemieckim eksporcie za 2010 rok najwyższe wartości odnotował eksport okrętów oraz pojazdów opancerzonych. W ostatnich latach na znaczeniu zyskuje również eksport sprzętu elektronicznego.
Analizy
2011-12-14
Justyna Gotkowska
Rada Europejska nie podjęła decyzji o przyznaniu Serbii statusu kandydata do UE oraz rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Czarnogórą, pomimo pozytywnych rekomendacji Komisji  Europejskiej. Obie kwestie będą rozpatrywane w późniejszym terminie.
Analizy
2011-12-14
Marta Szpala

Strony