Publikacje

Komisja budżetowa Bundestagu potwierdziła w opublikowanym w połowie grudnia planie finansowym sięgającym 2080 roku dalsze składowanie odpadów atomowych w magazynie przejściowym w Lubminie nad Morzem Bałtyckim, blisko granicy z Polską. Rząd RFN jest zmuszony do gromadzenia odpadów z zachodnioniemieckich reaktorów w Lubminie z powodu braku miejsca w innych magazynach na terenie Niemiec i opóźnień w budowie nowych magazynów.
Analizy
2010-12-29
21 grudnia ujawniono list ministrów spraw wewnętrznych RFN Thomasa de Maiziere i Francji Brice’a Hortefeux do Komisji Europejskiej, w którym politycy zarzucają Bułgarii i Rumunii niedostateczne postępy w zwalczaniu korupcji oraz przestępczości zorganizowanej. Sceptyczna postawa Niemiec i Francji opóźni rozszerzenie strefy Schengen planowane na marzec 2011 roku.
Analizy
2010-12-29

16 grudnia chorwacka spółka Prirodni Plin zawarła trzyletni kontrakt na dostawy gazu z włoskim konsorcjum ENI. Oznacza to rezygnację z podpisania nowej długoterminowej umowy z rosyjskim Gazpromem (obecny kontrakt wygasa z końcem 2010 roku), który dotychczas miał wyłączność na dostawy gazu do Chorwacji. Chorwacja jest pierwszym krajem, który wykorzystał zmiany na europejskim rynku gazu i zrezygnował z dostaw rosyjskiego monopolisty. 

Analizy
2010-12-29
15 grudnia rząd RFN przyjął projekt ustawy zawieszającej do odwołania pobór do zasadniczej służby wojskowej i wprowadzającej służbę ochotniczą. Jest to pierwszy etap planowanej gruntownej reformy sił zbrojnych. Reforma ta umożliwi m.in. większy udział Bundeswehry w operacjach zagranicznych.
Analizy
2010-12-29
18 grudnia opublikowano otwarty list pięciu przywódców państw Unii Europejskich do Jose Manuela Barroso. Zaapelowali oni do przewodniczącego Komisji Europejskiej o zamrożenie budżetu UE w kolejnej perspektywie budżetowej na lata 2014–2020. W praktyce oznaczałoby to niższy od dotychczasowego wzrost dochodów budżetu UE w tym okresie. Rząd niemiecki liczy na to, że środki zaoszczędzone na niższych składkach do unijnego budżetu ułatwią konsolidację budżetu RFN.
Analizy
2010-12-29
Głównym tematem pierwszej od szesnastu lat wizyty prezydenta Łotwy w Rosji (19–22 grudnia) była współpraca gospodarcza – kluczowa dla wychodzącej z recesji Łotwy. Moskwa nie akcentowała kontrowersyjnych tematów, wywołujących napięcia w relacjach dwustronnych. Demonstrowanie przez Rosję koncyliacyjnej postawy wobec Rygi ma skłonić Łotwę do ściślejszej współpracy. Skutkiem zbliżenia może być osłabienie wspólnego stanowiska krajów bałtyckich, zwłaszcza w kwestiach sprzecznych z interesami Rosji, takich jak energetyka i bezpieczeństwo.
Analizy
2010-12-29
W połowie grudnia 24 banki podpisały promesy z konsorcjum Nord Stream dotyczące finansowania w kwocie 2,5 mld euro budowy drugiej nitki Nord Streamu. Konsorcjum Nord Stream, którego głównym akcjonariuszem jest Gazprom, stara się o realizację budowy drugiej nitki zgodnie z harmonogramem, mimo braku zagwarantowanego rynku zbytu. Pokazuje to prymat czynników politycznych, w tym chęci ograniczenia zależności od krajów tranzytowych, nad ekonomicznymi w dostawach gazu rurociągiem Nord Stream.
Analizy
2010-12-29
20 grudnia premier Bawarii Horst Seehofer spotkał się w Pradze z szefem czeskiego rządu Petrem Neczasem. Była to pierwsza w historii oficjalna wizyta premiera największego niemieckiego kraju związkowego w sąsiednich Czechach. Dotychczas było to niemożliwe ze względu na dzielące Pragę i Monachium różnice w podejściu do problematyki wysiedleń Niemców z Czechosłowacji.
Analizy
2010-12-29
17 grudnia Rada UE oficjalnie przyznała Czarnogórze status kandydata do UE. Decyzja ta jest sygnałem dla państw bałkańskich, że proces rozszerzenia jest kontynuowany. Nie należy się jednak spodziewać szybkiego rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych, gdyż jest ono uwarunkowane wdrożeniem ambitnych reform i efektywną walką z korupcją i zorganizowaną przestępczością.
Analizy
2010-12-29
23 grudnia zarejestrowana w Szwajcarii spółka Miracle należąca do Leonida Michelsona kupiła od Gazprombanku prawa do 50% akcji holdingu Sibur, skupiającego znaczną część rosyjskich zakładów chemicznych i przeróbki gazu naftowego. Transakcja wpisuje się w przyspieszający w ostatnich latach proces redystrybucji aktywów między osobami zaliczanymi do znajomych premiera Władimira Putina.
Analizy
2010-12-29

Strony