Publikacje

Efektem dotychczasowej polityki rosyjskiej jest powstanie swego rodzaju pata. Rosji udało się wprawdzie zahamować proces rozszerzenia NATO na obszar WNP, skłonić USA do rezygnacji z rozmieszczenia w Polsce i Czechach tarczy przeciwrakietowej oraz uniknąć poważniejszych konsekwencji po wojnie z Gruzją, jednak pełna realizacja jej celów pozostaje mało prawdopodobna.

Prace OSW
2009-12-20
Marcin Kaczmarski

Sfałszowane wybory parlamentarne w kwietniu 2009 roku, gwałtowne demonstracje opozycji w Kiszyniowie oraz brutalna reakcja władz i pat wokół wyboru prezydenta ujawniły systemowy kryzys państwowości mołdawskiej.

Prace OSW
2009-12-15
Witold Rodkiewicz

W piątą rocznicę pomarańczowej rewolucji oraz w przededniu końca prezydentury Wiktora Juszczenki, będącego wówczas uosobieniem nadziei na naprawę państwa, warto pokusić się o próbę bilansu. Czy rewolucyjny w swym charakterze zryw społeczny z jesieni 2004 r. wydał rewolucyjne owoce?

Punkt widzenia
2009-11-30
Adam Eberhardt
Niższy popyt na gaz i konieczność ograniczania produkcji wewnętrznej mają też pozytywny skutek – jest bardzo prawdopodobne że rosyjski koncern uniknie, prognozowanych jeszcze kilkanaście miesięcy temu, trudności z wywiązywaniem się ze wszystkich zobowiązań eksportowych.
Raport OSW
2009-10-15
Agata Łoskot-Strachota

Politycy reprezentujący trzy największe zbiorowości etnopolityczne (Bośniaków, Chorwatów i Serbów) poruszają kolejne kwestie sporne i przy użyciu różnych narzędzi politycznych dążą do utrwalenia sporów, a nie do ich rozwiązania.

Prace OSW
2009-10-15
Wojciech Stanisławski
Marta Szpala

Kryzys ekonomiczny, który mocno uderzył w rosyjską gospodarkę i poziom życia obywateli, nie stał się dla elity wyzwaniem wystarczająco poważnym do rewizji dotychczasowej polityki.

Punkt widzenia
2009-10-15
Jadwiga Rogoża

W ciągu ostatnich lat zaszły istotne zmiany w stosunku większości niemieckich elit do historii XX wieku oraz w związanej z pamięcią zbiorową tożsamości politycznej. Dotychczas dominowały poczucie winy za zbrodnie III Rzeszy i obowiązek pamiętania o nich.

Punkt widzenia
2009-08-15
Krzysztof Marcin Zalewski

Niniejsze opracowanie opisuje dotychczasową kampanię wyborczą w Niemczech i stawia hipotezy co do najbardziej prawdopodobnych wariantów przyszłych koalicji rządowych. W drugiej części opracowania autorzy prognozują zmiany i przesunięcia akcentów w polityce wewnętrznej i zagranicznej Niemiec.

Raport OSW
2009-07-15
Łukasz Antas
Justyna Gotkowska
Dominik Jankowski
Anna Kwiatkowska-Drożdż
Krzysztof Marcin Zalewski
Marta Zawilska-Florczuk

Na przełomie 2006 i 2007 roku doszło do najpoważniejszego od lat kryzysu w stosunkach rosyjsko-białoruskich. Wzrost napięcia skłonił władze białoruskie do stopniowej modyfikacji polityki gospodarczej oraz gruntownej przebudowy obozu władzy, a także postawił nowe, dużo trudniejsze wyzwania przed białoruską opozycją.

Prace OSW
2009-06-15
Kamil Kłysiński
Agata Wierzbowska-Miazga

Niniejsza publikacja stanowi materiał roboczy, zawierający opracowania źródłowe dotyczące konsekwencji dla Polski wynikających z utworzenia strefy wolnego handlu między Unią Europejską a Ukrainą.

Raport OSW
2009-05-15

Strony