Publikacje

Niniejszy raport podsumowuje badania zrealizowane przez Ośrodek Studiów Wschodnich we współpracy z niemiecką Fundacją Nauka i Polityka (SWP). Przeprowadzone analizy miały odpowiedzieć na dwa kluczowe pytania:
- Jak funkcjonuje współpraca pomiędzy ekspertami i decydentami w zakresie polityki zagranicznej w RFN?
- Jakie inspiracje może zaczerpnąć strona polska z rozwiązań przyjętych w Niemczech?

Raport OSW
2008-12-15

Na przełomie sierpnia i września 2006 roku w Kondopodze - 40-tysięcznym mieście w Republice Karelii na północy Federacji Rosyjskiej - doszło do zamieszek na tle etnicznym. Pretekstem do ich wszczęcia stał się incydent: bojka w kawiarni między miejscowymi Rosjanami a grupą Czeczenów i Azerów, w efekcie której zginęło dwóch Rosjan.

Prace OSW
2008-11-15
Agata Dubas

Niniejszy raport jest próbą opisania i analizy relacji gospodarczych Niemiec z krajami Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW). Raport koncentruje się na nowych państwach członkowskich UE (z wyjątkiem Słowenii, którą pominięto ze względu niewielki rynek i peryferyjne położenie w EŚW) oraz krajach Europy Wschodniej. Oprócz analiz prezentujących znaczenie i specyfikę aktywności niemieckich firm w poszczególnych krajach regionu (Białoruś, Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Ukraina, Węgry) osobno przedstawione zostały mechanizmy wsparcia ze strony niemieckiego rządu dla ekspansji prowadzonej przez rodzime firmy oraz rola Niemców w sektorze energetycznym i finansowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Ze względu na trudności z uzyskaniem statystyk dla wszystkich badanych krajów dane o wymianie handlowej i inwestycjach obejmują okres 2002-2006.

Raport OSW
2008-09-15

Po 1994 roku, kiedy władzę w Mińsku objął Alaksandr Łukaszenka, zainicjowany został proces rosyjsko-białoruskiej integracji.
Polityka Rosji wobec Białorusi opierała się w tym okresie na dwóch głównych założeniach. Po pierwsze, wspieraniu autorytarnych rządów Alaksandra Łukaszenki, przez co Kreml zachowywał Białoruś w orbicie swoich wpływów politycznych i uniemożliwiał wzrost zaangażowania innych państw...

Prace OSW
2008-09-15
Wojciech Konończuk

Pojawienie się nowej osoby u steru państwa - prezydenta Gurbanguly Berdymuhammedowa, który zastąpił rządzącego Turkmenistanem przez 21 lat Saparmurada Nijazowa-Turkmenbaszy (zmarl 21 grudnia 2006) - zainicjowało zmiany w polityce Turkmenistanu.

Punkt widzenia
2008-08-15
Maciej Falkowski
Aleksandra Jarosiewicz

Kaukaz Południowy jest areną trzech nierozwiązanych od lat zbrojnych konfliktów separatystycznych - w Gruzji są to konflikty w Abchazji i Osetii Południowej; w Azerbejdżanie konflikt wokół Górskiego Karabachu (wraz z obszarami wokół Karabachu zajętymi w wyniku wojny przez separatystów ormiańskich). Od początku lat 90. ani Gruzja, ani Azerbejdżan nie kontrolują spornych terytoriów. Oba te państwa skonfliktowane są także z nieformalnymi patronami separatystów - odpowiednio Rosją i Armenią.

Raport OSW
2008-07-15
Wojciech Bartuzi
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Krzysztof Strachota

Rosja w okresie rządów Władimira Putina konsekwentnie i systematycznie zwiększała swoją aktywność na kontynencie azjatyckim, zacieśniając kontakty polityczne z kluczowymi krajami regionu, odbudowując relacje z sojusznikami z okresu ZSRR, zwiększając udział w rynku azjatyckim, w tym w sferze energetycznej. Działaniom tym towarzyszyła intensywna propaganda strony rosyjskiej, która wskazywała na możliwość ograniczenia relacji z Zachodem na rzecz stosunków z państwami Azji.

Punkt widzenia
2008-06-15
Marcin Kaczmarski

Energetyka, a zwłaszcza kwestie związane z handlem gazem stanowią jeden z kluczowych obszarów kooperacji UE i Rosji. Kształt tej współpracy budzi jednak ostatnio w Brukseli i państwach członkowskich coraz więcej wątpliwości. Rodzą się pytania, czy nie powoduje ona nadmiernego uzależnienia energetycznego Unii od Rosji...

Raport OSW
2008-04-15
Agata Łoskot-Strachota
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Konflikty w Abchazji i Osetii Południowej w ostatnich latach straciły lokalny charakter: nie tylko nie są konfliktem wewnątrzgruzińskim, a nawet konfliktem gruzińsko-rosyjskim, lecz stały się elementem rozgrywki między Rosją a Zachodem. Od ich przyszłości w znacznym stopniu zależna jest odbudowa dominacji rosyjskiej w Gruzji i na Kaukazie Południowym, a także trwałość i rozwój politycznych oraz gospodarczych inwestycji Zachodu poczynionych w regionie w ostatnich latach.

Punkt widzenia
2008-04-15
Wojciech Bartuzi
Krzysztof Strachota

Oddajemy w Państwa ręce drugi raport poświęcony relacjom Turcji z Azją Centralną, Kaukazem i Rosja, wymiarowi czarnomorskiemu tureckiej polityki zagranicznej oraz roli Turcji jako kraju tranzytowego dla surowców energetycznych z Bliskiego Wschodu i basenu Morza Kaspijskiego.

Raport OSW
2008-03-15
Adam Balcer
Wojciech Konończuk
Marek Menkiszak
Marcin Andrzej Piotrowski
Jerzy Rohoziński
Rafał Sadowski
Wojciech Tworkowski

Strony