Publikacje

W wyborczych komentarzach prasowych wyraźnie było widać tematy wspólne. Analiza materiałów prasowych na temat wyborów pokazała, że istnieją zasadnicze różnice we wzajemnym postrzeganiu się Polski i Niemiec.
Raport OSW
2005-11-15
Stopniowe przeobrażenia tożsamości niemieckiej w stosunkach międzynarodowych mają wpływ na zmianę priorytetów, na dotychczasowe sojusze niemieckie, a także na korektę stylu prowadzenia polityki zagranicznej.
Raport OSW
2005-11-10
Joanna Sandorska

Wybory prezydenckie 2004 roku były jednym z najważniejszych wydarzeń w politycznej historii niepodległej Ukrainy. Byłyby takimi nawet, gdyby nie uwieńczyła ich pomarańczowa rewolucja. Stawką w nich było bowiem to, czy po zakończeniu rządów Leonida Kuczmy ukształtowany pod jego patronatem system oligarchicznobiurokratyczny będzie dostosowywał się do nowych wyzwań

Prace OSW
2005-10-15
Tadeusz A. Olszański
Niemcy były i są najważniejszym partnerem gospodarczym Polski i pozostałych członków UE z Europy Środkowo-Wschodniej. Niemieckie firmy miały duży udział w restrukturyzacji gospodarczej nowych państw członkowskich. Jednak korzyści z procesu rozszerzenia są obopólne.
Raport OSW
2005-09-15
Łukasz Antas

Po załamaniu gospodarczym, jakie nastapiło po rozpadzie ZSRR i krachu finansowym roku 1998, gospodarka rosyjska zaczęła wydobywać się z zapaści. Lata 1999-2004 były okresem dynamicznego rozwoju wszystkich sektorów rosyjskiej gospodarki i szybkiego wzrostu PKB - o przeszło 7% w skali rocznej

Prace OSW
2005-08-15
Ewa Paszyc
Iwona Wiśniewska

Społeczeństwo ukraińskie w przededniu wyborów prezydenckich 2004 znajdowało się w stanie opisywanym w literaturze politologicznej jako niemal "idealny" dla wybuchu niepokojów społecznych. Rosnące oczekiwania zarówno materialne, jak i polityczne napotykały coraz silniejsze bariery realizacji. Zwycięstwo Wiktora Janukowycza postrzegano w wielu opiniotwórczych Środowiskach jako "gwóźdź do trumny" tych aspiracji

Prace OSW
2005-07-13
Joanna Konieczna

Minęło sto dni od inauguracji prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki i powołania nowego rządu z Julią Tymoszenko na czele, co tradycyjnie skłania do pierwszych podsumowań i oceny polityki nowych władz. W przypadku Ukrainy jest to szczególnie interesujące. Zmiana władzy nastąpiła w dużej mierze w wyniku antysystemowego protestu społecznego, określanego jako pomarańczowa rewolucja. W zasadzie Majdan nie formułował pozytywnych haseł programowych, a jedynie wyraziście określał, czego społeczeństwo już nie akceptuje - samowoli władzy, korupcji, biedy, kłamstwa w najwyższych gabinetach i mediach, przedmiotowego traktowania społeczeństwa, o którym władza przypomina sobie jedynie w kampaniach wyborczych, ale i tak nie respektuje woli wyborców.

Punkt widzenia
2005-06-15
Anna Górska
Ze względu na coraz większy wpływ, jaki historia, a raczej sposób mówienia o niej wywiera na bieżącą politykę, również na politykę zagraniczną Polski, zaistniała potrzeba przeanalizowania publikacji, które w rocznicowym roku 2005 ukazały się na łamach prasy niemieckiej.
Raport OSW
2005-06-15
Anna Kwiatkowska-Drożdż

W ciągu ostatniego roku w relacjach Unii Europejskiej ze wschodnimi sąsiadami nastąpiły wyraźne jakościowe zmiany. Europejska Polityka Sąsiedztwa (EPS) odgrywa istotną rolę w kontekście zachodzących przemian. W przypadku Mołdawii i Ukrainy, a więc krajów zainteresowanych pogłębianiem współpracy z Unią Europejską, EPS dostarcza formuły umożliwiającej podjęcie kroków na rzecz realizacji tego celu

Punkt widzenia
2005-06-10
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Bezpieczeństwo energetyczne krajów importujących surowce zależy w dużej mierze od kształtu i jakości funkcjonujących połączeń transportowych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku dostaw gazu ziemnego. Surowiec ten transportowany jest przede wszystkim gazociągami, które na trwałe łączą producentów i odbiorców gazu. Konsument europejski jest więc na kilkanaście do kilkudziesięciu lat "przywiązany" do określonych dostawców gazu. Wobec wyczerpujących się zasobów własnych państwa UE stają się w coraz większym stopniu zależne od importu tego surowca.

Punkt widzenia
2005-02-15
Agata Łoskot-Strachota

Strony