Bezpieczeństwo i obronność w Europie Północnej

Rozwijanie regionalnej współpracy polityczno-wojskowej staje się coraz istotniejszym elementem polityk obronnych państw NATO i UE. Polska pogłębia dwu- i wielostronne relacje w obszarze bezpieczeństwa i obronności z bliższymi i dalszymi sąsiadami, m.in. w ramach Grupy Wyszehradzkiej i Trójkąta Weimarskiego. Z polskiej perspektywy na znaczeniu zyskuje również rozwijanie współpracy z państwami nordyckimi i bałtyckimi, co jest osadzone w podobnym postrzeganiu wyzwań i zagrożeń, zbliżonych stanowiskach na forum NATO i UE oraz udanej współpracy przemysłów zbrojeniowych (Polska państwa nordyckie).

Projekt „Bezpieczeństwo i obronność w Europie Północnej” ma na celu rozwijanie dialogu z nordyckimi i bałtyckimi środowiskami analitycznymi i analizę potencjału współpracy w obszarze bezpieczeństwa i obronności w regionie (również w kontekście NATO i UE) z perspektywy Polski, służąc tym samym wsparciem dla kształtowania polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Elementem projektu jest również analiza kierunków polityk obronnych i przekształceń sił zbrojnych państw regionu, w tym też RFN.

 

Koordynator projektu: Justyna Gotkowska

Analitycy: Piotr Szymański