Wydarzenia

2018-02-07
Na przełomie stycznia i lutego odbyła się wizyta studyjna urzędników z Serbii w Polsce w ramach wyszehradzkiej inicjatywy Civil Servants Mobility Program. OSW, we współpracy z PISM i w porozumieniu z MSZ, przygotował tygodniowy program wizyty zorientowany na wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju współpracy transgranicznej.
2017-12-15
15 grudnia w Bibliotece OSW odbyło się seminarium poświęcone reformom na Ukrainie oraz kwestii walki z korupcją. Wystąpienia wprowadzające wygłosili: Tetiana Tyszczuk, kierowniczka projektu zajmującego się monitoringiem reform w VoXUkraine oraz Witalij Szabunin, szef kijowskiego Centrum Przeciwdziałania Korupcji.
2017-11-13
OSW wraz Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych zorganizował kolejną edycję wizyt studyjnych samorządowców z Ukrainy w ramach wyszehradzkiej inicjatywy „Civil Servants Mobility Program”. Tegoroczna wizyta była poświęcona przyciąganiu inwestycji zagranicznych i wspieraniu rozwoju innowacyjności na poziomie samorządów lokalnych.
Subskrybuj Wydarzenia